Verksamhetsberättelse 1993

Andreas Björklind, för LSFF:s styrelse 1993
1993 har förflutit och vi är ännu ett år närmare framtiden. I februari hade vi årsmöte med verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse. Här är den skriftliga versionen av den muntliga berättelse som jag gav på mötet.

Under 1993 hade LSFF, AU ungefär 50 betalande medlemmar. Styrelsen bestod av Andreas Björklind (ordförande), Tommy Persson (kassör), Lars Johansson (sekreterare), Jukka Nylund och Martin Howard (ledamöter).

Vår eminenta föreningstidskrift Månblad Alfa utkom med fyra späckade nummer under 1992. Månblad Alfa fick under året även ett ISSN-nummer att uppvisa! Anledningen är att Kungliga Biblioteket i Stockholm numer samlar och arkiverar Månblad Alfa. Mycket bra för framtiden!

Möten

Sammanlagt 12 medlemsmöten avhölls under året på tolv tisdagar. Första tisdagen i månaden är nu sedan många år LSFF-ockuperad. Mötena innehöll som vanligt blandningen av föreningsangelägenheter och filmvisning i Tommy Perssons hi-fi, surround-anläggning. Ett antal korta och informella styrelsemöten har dessutom hållits under året i samband med medlemsmötena. Under året avhölls totalt hela 18 bokmöten (en ökning med två jämfört med 1992). Filmgruppen har blivit mer och mer drivna i sitt skapande. Under 1993 producerade de en mängd korta filmer och två reklamfilmer: en om LSFF och en om ConFuse.

Diverse andra aktiviteter

Föreningen har äntligen ett bokskåp för föreningens ärvda bibliotek. Detta skåp införskaffades och monterades hemma hos Tommy Persson. Böckerna är fortfarande tillgängliga för lån och det är nu enklare att se vilka som är föreningens böcker! Kom hem till Tommy på ett medlemsmöte och beskåda om du ännu inte gjort det.

På ConFuse 93 och Conscience i Stockholm gjorde LSFF reklam för sig. Till Conscience i augusti begav sig fem Linköpings-LSFF:are och representerade både föreningen och ConFuse. Till föreningens ''egen'' kongress ConFuse 93 (11 -- 13 juni 1993) kom cirka 60 deltagare. Hedersgästen Nancy Kress och hennes väninna Mary Stanton visade sig vara klassiskt trevliga amerikanskor. I sitt kongressreportage ämnat för Locus påpekar Mary Stanton att LSFF ''/.../ is the most successful sf club in Europe''. Tyvärr publicerade aldrig Charlie Brown detta synnerligen sanna uttalande om LSFF ...

Under 1993 gjordes två sedvanliga LSFF-Stockholmsresor. Besök på SF-Bokhandeln, restaurangmiddag och annat trevligt är punkter på dessa resor. Flera olika TV-serier och filmer med science fiction-anknytning har betittats hemma hos Tommy Persson. Han har en trevlig ljudanläggning, flera TV-apparater och många soffplatser, vilket gör hans hem perfekt för LSFF-aktiviteter. Kom och prova någon gång!

Nio LSFF:are åkte till London under nyårshelgen och hade det trevligt tillsammans. Bland annat avnjöts Bladerunner Director's Cut och Beauty and the Beast. Hemma i Linköping tittade de kvarvarande LSFF:arna på TV-serierna Blake's Seven och The Prisoner. Påskkongressen på Jersey bevistades av Tommy Persson och Stefan Wrammerfors. Självfallet propagerade de där för Europas mest framgångsrika science fiction-förening!

Den 4:e juli arrangerades traditionsenligt LSFF:s Roscoe-picknick i Valla. Den påbörjades under eftermiddagen på minigolfen, och fortsatte sedan inomhus (!) hos Andreas och Carina eftersom vädret hotade. Sedermera visade det sig att vackert väder infann sig... Ett antal andra små och stora fester arrangerades dessutom i LSFF:s regi.

1993 kan sägas ha varit ett vanligt och händelsespäckat LSFF-år. Traditionellt och beprövat.


LSFF:s hemsida