Utblick mot zinnevärlden

Nedanstående fanzinerecensioner är skrivna av Hans Persson.

Oj så mycket festligt 1. Johan Kugelberg, 119 South Elliot Place 2, Brooklyn, NY 11217, USA.

Småpratfanzine av svensk fan numera sysselsatt vid amriskt skivbolag. Här och där finns små klipp ur amerikanska telefonkataloger som illustration av de konstiga saker som folk däröver kan få för sig att heta utan att skämmas det minsta för det (Fel, Porr och Knull till exempel).

Rhåfaannisk Bhivecklig 96 -- The Infamous Gannet: I väntan på Der Zweck. Magnus Eriksson, Grusbanan 66, 744 32 Heby.

Några små betraktelser över vardagen ramar in en artikel om fellahfolket. Betraktelserna förstod jag men inte artikeln.

Science fiction journalen 165 (elektronisk utgåva). Ahrvid Engholm, Renstiernas gata 29, 116 31 Stockholm; ahrvid@sfbbs.edvina.se.

Innehållet i science fiction journalen är det samma som det brukar vara; en kortare artiklar, listor med nyutgivna böcker, kongresser och så vidare. Det som är nytt är att det numera skickas ut en elektronisk version också förutom den vanliga pappersversionen. För att prenumeranterna ska känna att de får något extra för att de betalar för pappersversionen så kommer den elektroniska versionen dock att komma en månad i efterhand.

King Tiger 10 & 11. Holger Eliasson, Box 171, 114 79 Stockholm.

Två ganska tjocka nummer av Holgers ganska personliga fanzine. De innehåller i och för sig några artiklar vardera men i båda numren finns det en artikel som helt dominerar. I det ena numret är det en redogörelse för när Harlan Ellison var i Stockholm och i det andra är det en redogörelse för när Holger Eliasson var på ConFuse 93. I båda fallen så berättas det som egentligen skulle berättas, men det avbryts ideligen av mer eller mindre löst anknutna avstickare till de mest blandade ämnen.


LSFF:s hemsida