Ordförandespalt

Andreas Björklind
I slutet av januari arrangerades ett LSFF-öppet hus. Vi fick låna Medborgarskolans lokaler centralt i Linköping. Under 1993 började vi i föreningen inse att något måste göras för att värva nya medlemmar. Nya medlemmar är i sig inget självändamål i en förening som LSFF. Men, en konstant medlemsbas vars medelålder ökar med ett år per år tyder på en viss stagnation. För föreningens fortlevnad krävs nya medlemmar.

Under 1994 kommer vi att försöka hålla minst två liknande medlemsvärvaraktiviteter: under rollspelskonventet LinCon i pingst och någon gång under tidig höst. Jag hoppas att många som redan är medlemmar också dyker upp på dessa dagar. Det är alltid roligare att få träffa många science fiction-intresserade när man är ny!

FIAWOL!


LSFF:s hemsida