Redaktörens spalt

Tommy Persson
Man kan kanske tycka att det är konstigt att detta nummer har en rapport från tre kongresser som hölls 1989. Men artikeln är inte tidigare publicerad någon annanstans och förutom att artikeln är underhållande så är det intressant att kunna jämföra science fiction-kongresser i Norge, Sverige och Finland. Angående sektionen om Fantastika 1989 så kan jag påpeka att Michael med stor sannolikhet minns fel i fråga om Iain Banks namn. Så som jag kommer ihåg det så var hans gamla namn Iain Banks och det nya Iain M. Banks.

Transkriberingen av interjuven men Ian McDonald på ConFuse 92 innehåller säkert många grammatiska fel och andra konstigheter. I många fall beror det på att de som pratade verkligen sa så. För att underlätta läsandet har jag dock redigerat texten. Det är möjligt att vissa sakliga fel har införts då. Så om ni inte tror att ni eller någon annan verlkigen sa vad som står i texten så kan ni alltid tro att det är jag som har gjort fel.


LSFF:s hemsida