På kongressfronten mycket nytt

Carina Björklind & Tommy Persson
Det finns inte så mycket att tillägga till kongressspalten i förra numret av MånBlad Alfa, förutom att ConFuse 93 har en hedersgäst, Nancy Kress från Brockport, New York, USA. Kress har skrivit två science fiction-romaner, Brainrose och An Alien Light, samt en hel del noveller. Hon skriver dessutom fantasy. Kress har vunnit Nebulapriset två gånger och Hugon en gång, varav kortromanen Beggars in Spain kammade hem full pott i år. Kommittén har engagerat en hel del folk till att ta hand om konstutställningen (Mats Öhrman och Tomas Karlsson), baren (Martin Howard), receptionen (Magnus Redin), fanniska aktiviteter (Leif Carlsson, Nynäshamn och Susan Grönvik, Stockholm). Dessutom kommer 1993 års Kolonshow med Anders Bellis att

utspela sig här, det blir 10-årsjubileum för denna omröstning bland svenska fans. Kongresskommittén lovar att ligga i för att erbjuda intressanta gäster och föredragshållare, som alltid med tonvikt på science fiction, men med större variation på programmet än tidigare. Du kan nu bli fullständig medlem i ConFuse 93. De som är stödjande medlemmar den 31 december 1992, det kostar 50 kronor, får räkna detta som 60 kronor när de omvandlar till fullständigt medlemskap. Det kostar i sin tur: 250 kronor fram till 31 januari 1993, 275 kronor fram till 31 april 1993 och 300 kronor därefter, och så även i dörren. Det kommer dessutom att finnas endagsavgifter. Betalar gör du till ConFuse 93/Björklind, postgironummer 488 19 24 -- 7.

Men innan ConFuse 93 så hålls den engelska påskkongressen som i år heter Helicon. Platsen är Jersey i engelska kanalen och från LSFF kommer åtminstone Tommy Persson, Stefan Wrammerfors och Michael Pargman att åka. Påskkongresser är de årliga nationella science fiction-kongresserna och kan kanske liknas vid mindre världskongresser. Helicons hedersgäster är George R. R. Martin och John Brunner. Fanhedersgäst är Larry van de Putte. Fram till 1 april kostar deltagande medlemskap 28 pund. Man betalar till Helicon, 63 Drake Road, Chessington, Surrey, KT9 1LQ, Great Britain. Mer information om kongressen kan fås från Tommy Persson (013-173249).

Årets världskongress hålls i San Fransisco den 2 -- 6 september 1993. Mer information kan fås från Carina och Andreas Björklind.

Världskongressen i science fiction 1995 kommer att bli i Glasgow, Skottland och heter Intersection. Svenska agenter är Carina och Andreas Björklind, Fanjunkaregatan 9, 582 46 Linköping, 013-274463. Priset för dig som inte engagerat dig tidigare är fram till den 31 januari 1993 som följer: Stödjande medlemskap 160 kronor, deltagande medlemskap 430 kronor. Betala till Intersection/Björklind, postgironummer 488 19 24 -- 7.


LSFF:s hemsida