Ordförandespalt

Andreas Björklind
Sedan senaste Månbladet har inte mycket hänt i föreningen. LSFF:s anknytning till Aktiv Ungdom har blivit formaliserad på ett av AU:s styrelsemöten. Vi hälsas hjärtligt välkomna av dem! Närvaron har vi fört under året och vi skall redovisa höstens aktiviteter inom en månad.

Snart är det årsmöte (se kallelse på annan plats i Månbladet). På årets möte kommer inga stora frågor att tas upp utan det blir det vanliga: årsberättelse, ansvarsfrågor och annat. Kom även om du tycker att du inte behövs! I LSFF behövs alla medlemmars åsikter på årsmöten, medlemsmöten och under året i övrigt. Utan medlemmars åsikter och behov kommer inga aktiviteter att anordnas.

FIAWOL!


LSFF:s hemsida