Kallelse till årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i LSFF till årsmöte tisdagen den 2 februari 1993 klockan 19.00. Platsen är samma som för medlemsmötena dvs hemma hos Tommy Persson, Rydsvägen 180A, Linköping. Dagordningen är den normala årsmötesdagordningen.
LSFF:s hemsida