Denna tidning utges av Linköpings Science Fiction-Förening och utkommer med fyra nummer per år.
Adressen till föreningen är:
LSFF, c/o Andreas Björklind
Fanjunkaregatan 9
582 46 Linköping.
Redaktör och ansvarig utgivare för detta nummer är Tommy Persson. Medhjälpare var Roger Klein och Lennart Staflin. Teckningarna i detta nummer är gjorda av Roger Klein, Mats Öhrman, Nicholas Wenerberg och Bill Sienkiewicz.

Omslagsbilden är tecknad av Mats Öhrman och baksidesbilden av Nicholas Wenerberg.
Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den
1 Mars
Material skickas eller lämnas till Tommy Persson.
Material på elektronisk form kan skickas till tpe@ida.liu.se.
Planerade aktiviteter som ska in i kalendariet meddelas till Carina Björklind 013-274463 / 223685.


LSFF:s hemsida