Brev från Joakim Verona

I förra nummrets Bik-a-boo spalt fanns ett litet inlägg från Anders Hultman. Större delen av inlägget rör påstådda felaktigheter i Månbladet, vilka det säkert är viktigt att vi får reda på. I brevet förekommer det emellertid ett aningen plumpt försök till kritik av Roger Kleins teckningar i Månbladet, som jag har svårt att stillatigande åse.

Hultman påstår att Rogers teckningar ''ser i stort sett likadana ut''. Vidare klagar han på vapenfetischism och påstår att Leif Carlssons teckningar är ''mycket ballare''. Personligen har jag alltid kunnat se skillnad på Rogers teckningar. Jag tycker han lyckas bra i sina försök att bli Sveriges svar på manga-artisten Tezuka Osamu. Sedan undrar jag också vad det är för fel på vapenfetischism? Själv tycker jag det är jätteskoj med fetischer av alla de slag, inklusive sko-, klock- och batterifetischer.

Man kan också undra vilket syfte kritiken har. Vem har nytta av den? Månbladets läsare kan själva bilda sig en uppfattning om Rogers teckningar utan Hultmans hjälp. Vill han att Roger skall dra några lärdomar av Hultmans visdom? Till det är kritiken alldeles för ospecifik. Jag brukar försöka undvika att kritisera sådant som jag inte kan se skillnad på, eftersom det kanske betyder att jag inte vet vad jag pratar om. Detta drabbades jag ofta av i lumpen. Fast jag skonade min omgivning genom att alltid använda hörlurar, fick jag höra att mina skivor bara lät ''blipp-blopp''. När jag vid något tillfälle råkade säga att jag inte var så förtjust i elgitarrer (innan jag hörde Ministry), var loppet kört. ''Det är ju liksom elgitarr de' ska va.''

Menar Hultman verkligen allvar med sin ''Ein Reich, Ein teckningsstil'' kommentar om att Leif Carlssons teckningar är mycket ballare? Vad är det som är så självklart med det? Som datateknolog stöter man på många som försöker använda datateknikens enkla sant eller falskt resonemang på allt i verkligheten. Det fungerar inte! Verkligheten tillåter och uppmuntrar flera motsatta åsikter samtidigt hos en person. Att inte ta till vara på detta skadar hjärnans tillväxt. Roger har en ganska flyhänt stil, och en icke sinande idérikedom, som gör honom mycket produktiv. Om han inte tecknade för Månbladet skulle den nästan vara helt utan teckningar, och därför mycket tråkigare. Acceptera att det finns olika åskådningar i universum!

Försök nu i framtiden vara lika ödmjuk och snäll som jag var i denna kommentar, Anders! :-)


LSFF:s hemsida

Kommentar från Tommy Persson, redaktör

:-) betyder ironiskt eller med glimten i ögat.
LSFF:s hemsida