Redaktörens spalt

Tommy Persson
Då det har kommit ett brev med kommentarer på Månbladet så har detta nummer en brevspalt med namnet ''Bik-a-boo'' (informell tävling: gissa vad förkortningen står för). Jag förväntar mig nu massor med brev till nästa nummer.

Som ansvarig utgivare för denna tidning skulle jag vilja påpeka att allt som skrivs i spalten ''Hänt sen sist'' av Karen Birchlime bör betraktas som osant. Det finns förstås saker i spalten som är sant men man bör se upp då även sådant som inte låter överdrivet kan vara osant.

Observera att dödslinjen för nästa nummer är 30 november. Detta för att vi ska hinna ge ut 4 nummer detta år. Om man ger ut fyra nummer så får man momsen i rabatt på tryckeriet. En del av innehållet i nästa nummer kommer förhoppningsvis att vara transkriberingar av tal, intervjuver och debatter från ConFuse 92.


LSFF:s hemsida