På kongressfronten mycket nytt

Carina Björklind
Så mycket nytt är det inte, så här i början på hösten. Ett antal kongresser har annonserats för nästa sommar.

Först ut är ConFuse 93, den 11--13 juni 1993, i Linköping. Hedersgästen är inte avgjord ännu, men förhandlingar pågår. Kongresskommittén för 93 består av Andreas Björklind (ordförande) och ledamöter Jukka Nylund (ny), Carina Björklind, Britt-Louise Viklund och Hans Persson. Vi kommer att försöka locka hit så många svenska science fiction-författare och kritiker som möjligt. Författaren Börje Crona har blivit tillfrågad, och är intresserad av att komma, liksom kritikern Göran Bengtson. Han skrev enligt egen uppgift mycket SF-kritik för 10 --20 år sedan, men pysslar mer med deckare idag. Mer information kommer i framtida Månblad Alfa. Stödjande medlemsskap kostar 50 kronor och om du är stödjande medlem vid 1992 års slut, kommer du att kunna konvertera till fullständigt medlemsskap till reducerat pris. Postgironummer 488 19 24 -- 7, betalningsmottagare Björklind/ConFuse 93.

I augusti ser det ut att bli tre kongresser, i Norge, Sverige och Finland. I Sverige arrangeras Conscience där Ahrvid Engholm, Renstiernas gata 29, 08-6413405 kan lämna mer information. I Norge håller en kommitté på att bildas för att ordna InterCon, som hålls vartannat år och i Finland sjuder fandom av aktivitet, flera kongresser kommer förmodligen att hållas under sommaren, jag tror det är en FinnCon som ligger i augusti.

Dessutom har vi världskongressen i SF, det vill säga San Fransisco nästa år, världskongressen 1994 går i Winnipeg, Kanada och arrangeras av ett entusiastiskt gäng.

För några veckor sedan avgjordes det att världskongressen 1995 blir i Glasgow i Skottland och heter Intersection! Svenska agenter är Andreas och Carina Björklind, Fanjunkaregatan 9, 582 46 Linköping, telefon 013-274463, postgiro 488 19 24 -- 7, betalningsmottagare Björklind/ Glasgow in 95. Kostnaden för stödjande medlemsskap är 160 och för deltagande 430 kronor. Dessa priser gäller fram till årsskiftet med reservationer för förändringar på pundet. Om du har röstat eller är presupporting member gäller andra (lägre) siffror. Presupporting members kommer att få information med posten, ni som har röstat men inte är presupporting kommer också att höra av oss, men först när vi vet vilka ni är!


LSFF:s hemsida