Ordförandespalt

Andreas Björklind
Inom svensk fhandom verkar det finnas en viss förvirring kring Månblad Alfa och andra publikationer som LSFF råkar ge ut. Det höjs ibland röster som tycker att Månbladet innehåller för mycket klubbspecifika artiklar. Ibland finns det individer som vill ha mer skönlitteratur i Månbladet. Jag tänkte reda ut begreppen kring LSFF:s tidskrift och dess inriktning i denna ordförandespalt.

I begynnelsen -- det vill säga i maj 1988 -- bestämde vi oss för att den alldeles nybildade föreningen LSFF skulle ha en egen tidning. Efter en del diskussion kring utformningen och innehåll fick Månblad Alfa sin nuvarande uppenbarelse. Vi ansåg bland annat tidigt att föreningsnyheter och andra LSFF-relaterade alster -- som mötesrapporter och medlemslistor -- har högst prioritet i Månbladet. Därefter kommer material som handlar om science fiction: recensioner, artiklar och liknande. Utöver detta finns konstnärligt material som teckningar och skönlitteratur. Eftersom teckningar fyller en annan funktion än text har det alltid funnits illustrationer i Månbladet; både som utfyllnad och för deras egen skull.

Ibland -- särskilt i LSFF:s dunkla barndom -- kunde utomstående science fiction-fans fråga varför vi inte bedriver trade med Månbladet. Trade är en uråldrig sed inom fhandom. Det innebär att jag skickar exemplar av mina fanzines till alla som skickar sina zines till mig. Detta är av många anledningar inte särskilt lämpligt för en skrift av Månbladets karaktär. För det första måste vi se till den enda tidskriften som liknar Månbladet: Spektra SF (fast den kommer inte ut lika ofta). Vem kommer på tanken att tradea med Spektra? Anledningen till att det fanns och finns fans som vill ha Månbladet i trade beror antagligen på missuppfattningen om vad Månbladet verkligen är. En föreningsblaska.

Dessutom finns en ren kostnadsfråga. Varje exemplar av Månblad Alfa kostar föreningen ungefär åtta till tio kronor beroende av var vi trycker. Det skulle alltså kosta en del att bedriva trade. Ännu ett faktum som gör trade svårt är antalet bidragsgivare i varje nummer. I genomsnitt är det runt tio bidragsgivare. Vem skall använda Månbladet i trade? Tommy Persson som redigerar? Den som har skrivit mest räknat i ord?

Detta om Månblad Alfa. Jag tycker att det är den bästa medlemstidningen jag får från de olika föreningar jag är medlem i (med möjlig konkurrans från The James Joyce Foundation och deras JJQ på 150 till 200 sidor i kvartalet ...).

FIAWOL!


LSFF:s hemsida