Denna tidning utges av Linköpings Science Fiction-Förening och utkommer med fyra till sex nummer per år.
Adressen till föreningen är:
LSFF, c/o Andreas Björklind
Fanjunkaregatan 9
582 46 Linköping.
Redaktör och ansvarig utgivare för detta nummer är Tommy Persson. Medhjälpare var Roger Klein och Lennart Staflin.
Teckningarna i detta nummer är gjorda av Roger Klein och Joakim Verona.

Omslagsbilden är tecknad av Roger Klein och baksidesbilden av Joakim Verona.
Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den
30 November
Material skickas eller lämnas till Tommy Persson.
Material på elektronisk form kan skickas till tpe@ida.liu.se.
Planerade aktiviteter som ska in i kalendariet meddelas till Carina Björklind 013-274463 / 223685.


LSFF:s hemsida