ConFuse

Andreas & Carina Björklind
Som organisatörer av ConFuse stöter vi ofta på frågor om vilka som arrangerar ConFuse, om de ekonomiska kopplingarna mellan ConFuse och LSFF, och vem som ''bestämmer'' över ConFuse. ConFuse är ett initiativ som kongresskommittén ligger bakom. Kongresskommittén har det totala ekonomiska ansvaret och därigenom också bestämmanderätten. Det finns inga som helst kopplingar mellan ConFuses och LSFF:s ekonomi, inga fallskärmsavtal eller förlustklausuler. Kommittén tjänar ingenting ekonomiskt på ConFuse, och hittills har inte heller andra som arbetat med ConFuse fått ut något ekonomiskt. Vad som driver oss är stoltheten över vad vi åstadkommer. Den härliga upplevelsen att arbeta med ett projekt i ett helt år och sedan uppleva att det kommer en massa människor som uppskattar vad vi gjort!

Kongresskommittén för ConFuse 92 bestod av Andreas Björklind, Carina Björklind, Hans Persson och Britt-Louise Viklund. Vi bjöd in Ian McDonald och John-Henri Holmberg därför att vi trodde de skulle bli trevliga och intressanta som hedersgäster. Dessutom bjöd vi in fanen Mika Tenhovaara som fanhedersgäst. De uppfyllde alla väl våra förväntningar. Vad som däremot gjorde oss lite besvikna var det låga deltagarantalet. Det kom 65 personer till ConFuse 92. Framför allt saknade vi många deltagare från Linköping och LSFF.

Inför ConFuse 93 har kommittén utökats med Jukka Nylund, som har deltagit mycket med arbetet inför ConFuse 92. Vi letar nu efter en intressant hedersgäst för 1993. Vi har frågat den engelska författarinnan Diana Wynne Jones (A Tale of Time City, Archers Goon med flera) men hon har meddelat att hon tyvärr inte kan komma nästa år.

Det ekonomiska läget inför ConFuse 93 är att ConFuse 91 redovisade ett resultat på knappt två tusen kronor inklusive den Travel Grant vi fick från British Council. ConFuse 92 visade ett resultat på tusen kronor. Även i år har vi stötts av British Council genom en Travel Grant. Genom att vi har lite tillgångar -- alltså runt tre tusen kronor -- finns det större möjligheter för vad vi kan göra, och vi hoppas att det i framtiden skall bli möjligt att bjuda in utomeuropeiska författare. Dessutom håller vi på och bearbetar svenska författare i förhoppning om att de skall besöka kongressen. Hittills har Börje Crona tillfrågats, och ställt sig positiv till att komma. Vi kan dock inte lova något på det här stadiet.

Medarbetare är Magnus Redin, som kommer att ansvara för att receptionen fungerar, Susan Grönvik (f.d. Hendé), Stockholm och Leif Carlsson, Nynäshamn, kommer att hålla i diverse fanniska aktiviteter som ''på minuten'' och charader. Tomas Karlsson och Mats Öhrman arrangerar konstutställningen. Om du också vill engagera dig i ConFuse 93 så kan du komma på något av planeringsmötena, som ibland listas i kalendariet eller prata med någon i kommittén.


LSFF:s hemsida