Brev från Anders Hultman

Oj, oj, oj. Nu har jag läst Månblad Alfa 13. En mycket seriös medlemstidning. Mycket seriös både i fanförenings- och normalföreningssammanhang. Samtidigt som jag läste Månbladet läste jag korsvis även programboken till ConFuse 92. De var, minst sagt, väldigt lika varann, och det var svårt att skilja dem åt. Men sedan utvecklade jag ett knep: de hade olika färg på framsidorna! Trots detta gäller en del av omdömena nedan båda blaskorna.

Det var främst tre saker som jag lade märke till. För det första var i stort sett allt som handlade om mig eller mina aktiviteter (dvs allt jag kunde kolla upp) mer eller mindre felaktigt. Främst då den totala förvirring som tycks råda angående StockCon och dess numrering. På sidan 22 i programboken står det att JHH var ordförande för StockCon 6 år 1968. Det stämmer nog. Men på sidan 10 i Månbladet står det att StockCon 2 var den kongress jag arrangerade år 1991. Något skrynklig kronologi eller? Liknande uppgifter har även cirkulerat i andra av era publikationer. Dessutom påstås på samma sida att StockCon 1 hölls i Farsta samt att det i verksamhetsberättelsen antyds och i rubriken på sidan 10 påstås att prisutdelningarna den 7 december 1991 skulle vara en StockCon. Fel fel fel fel.

Så här är det. StoCon hölls 1957, StoCon 2 1958, StockCon 3 1961 och StockCon 4 påsken 1963. Det var StockCon 4 som hölls i Farsta. Inte i Farsta Forum, dock, utan i Farsta Ungdomsgård som låg vägg i vägg med de lokaler min kongress var i. StockCon 5 hölls 1965 och StockCon 6 1968. Min kongress hette Ståkkån 7. Stavningen hänför sig till den alternativa stavningen av staden Ståkkålm. Men visst, det är väl ok att skriva StoCon eller StockCon också, bara numret blir rätt. Den ''fanniska prisutdelningskvällen'' den 7 december 1991 däremot, var ingen StockCon, ingen kongress över huvud taget. Det var tre prisutdelningar plus bar. Det räcker.

Nåväl. Bla bla bla.

För det andra så tycker jag att alla Roger Kleins teckningar ser i stort sett likadana ut, både som varandra och som alla andra. Det blir tråkigt i längden. Den här vapen- (i det här fallet motorsågs-) fetischismen till exempel som ofta flödar över i sf-förenings-tidningar är mycket tröttsam. Kolla i gamla nummer av Megazinet så förstår du vad jag menar. Då är ju Leif Carlssons teckningar mycket, mycket ballare. Men det säger ju sig självt.

För det tredje höll jag på att garva läppen av mig när jag läste citatet ur Terry Pratchetts Moving Pictures i recensionsspalten. Jag var tvungen att ringa upp fröken K. (som är Blues Brothers-fanatiker) och delge henne denna pärla. It's three hundred and ten miles to Gothenburg.


LSFF:s hemsida

Kommentar från Tommy Persson, redaktör

Jag kan börja med att påpeka en felaktighet i Hultmans brev. Det som Hultman kallar programbok var egentligen en kongressbok. Anders Hultman påstår att allt som handlade om hans aktiviteter var mer eller mindre felaktigt. Det enda exempel han ger är numreringen på StockCon. Jag kan inte hitta något annat som är felaktigt och som berör Hultmans aktiviteter så man kan misstänka att hans argumentation är ett billigt och oärligt retoriskt trick.

Att beteckna de två senaste ''StockCon'' som nummer 1 och 2 är väl strikt sett felaktigt men då det bara har hållits två ''StockCon'' i modern tid så är det ett lätt misstag att göra. Sedan står det att ''Liknande uppgifter har även cirkulerat i andra av era publikationer''. Jag skulle vilja veta vilka.

Rubriken ''StockCon'' var inte så väl vald. Läser man artikeln så förstår man att prisutdelningen inte var en StockCon. Det antyds inte i verksamhetsberättelsen att prisutdelningen skulle vara en officiell StockCon. Det står att ''Den StockCon som avhölls den 7 december var egentligen inte en officiell StockCon, ...''. Anledningen att kalla prisutdelningen en StockCon var förmodligen att från Linköpingbesökarnas synvinkel så upplevdes prisutdelning och Ståkkån 7 som väldigt lika.


LSFF:s hemsida