Paul J. McAuley

En presentation skriven av Britt-Louise Viklund
Paul J. McAuley föddes 1955 i Storbritannien och började skriva som tonåring. Frågan ''varför?'' besvarar han i en intervju med att svaret är tråkigt -- ''it was just something I did''. Han hade som ung inga planer på att leva på skrivandet men lånade ändå en grannes skrivmaskin -- ''I used to [...] bang out really appalling novels which I never finished''. Jag tror många science fiction-fans kan känna igen sin egen ungdom i den beskrivningen.

Någonting måste McAuley ändå ha gjort rätt för redan i 20-årsåldern sålde han en novell till ett amerikanskt magasin som dock gick i konkurs innan den hann publiceras.

Under de följande tio åren höll McAuley upp med skrivandet medan han ägnade sig åt sin utbildning i Oxford och sin karriär som biolog med specialisering på botanik. Under början av 80-talet förde arbetet honom till Los Angeles där intresset för science fiction åter vaknade. Han började skriva igen och sålde 1984 novellen ''Wagon Passing'' till Asimov's.

Till idag (maj 1998) har McAuley publicerat sju romaner, två novellsamlingar samt ett antal noveller i olika magasin, se bibliografi nedan. Han har tilldelats Philip K. Dick-minnespriset för sin första roman Four Hundred Billion Stars och ''Sidewise Award for Alternate History'' för romanen Pasquale's Angel, samt både Arthur C. Clarke-priset och John W. Campbell-minnespriset för romanen Fairyland. Novellen ''The Temptation of Dr. Stein'' har vunnit British Fantasy-priset.

Att just science fiction fångade hans intresse förklarar McAuley med att ''it's just something I started reading when I was young, something that hooked me. I'd go to the library [...] and I'd get out three or four sf novels a week, and I steadily worked my way through the library's entire collection.''

Det här var på 70-talet och McAuley läste sig igenom klassiska författare som Bester, Delany, Heinlein, Asimov och Disch. Han imponerades av New Wave och uppskattade särskilt Mike Harrisons noveller i New Worlds. Bland författare som påverkat honom nämner han Delany och Disch men även en mainstreamförfattare som Graham Greene och han berättar att han ''had a bad Hemingway period when I was young''. The Encyclopedia of Science Fiction tycker sig finna påverkan av både H.G. Wells, Larry Niven och Cordwainer Smith i hans tidiga böcker och menar att han vävt in influenser från både den amerikanska och den brittiska science fiction-traditionen. Själv förklarar McAuley i en intervju från 1995 att folk brukar hitta små bitar av det ena och det andra i hans böcker och säger ''one of the things I was consciously doing in the last few novels was dipping into the richness of the shared field and using echoes and allusions to build up the bigger picture''. Eftersom McAuley regelbundet skriver recensioner för de brittiska magasinen Interzone och Foundation bör han också ha en god överblick över genren.

Storbritannien har upplevt en ökning av intresset för science fiction tack vare författare som Stephen Baxter, Peter Hamilton, Ian McDonald och Colin Greenland. McAuley är en del av denna uppgång men han menar att det inte är frågan om någon sammanhållen rörelse av typen New Wave. Dagens brittiska författare skäms dock inte för att de skriver science fiction och eftersom alla känner alla sker vad McAuley kallar ''intermixing'' även om författarna inte delar en gemensam filosofi.

McAuleys tre första romaner Four Hundred Billion Stars, Of the Fall (amerikansk titel Secret Harmonies) och Eternal Light är en löst sammanhållen trilogi hård science fiction som kombinerar space opera med kosmologiska spekulationer. John Clute kallade efter dessa böcker McAuley för ''potentially a major writer'' och Eternal Light för en underbar bok. McAuley förklarar att han tidigare bara haft idéer till noveller men plötsligt började romanidéerna dyka upp. Han ville i denna serie bland annat utforska följderna av att skapa ett interstellärt imperium som är ett slags kvasi-samvälde och berätta om utomjordingar man egentligen inte kan kommunicera med.

Brian Aldiss är en författare som McAuley beundrar för hans levande och raka stil och för att alla hans böcker är olika. Medvetet eller omedvetet måste McAuley sträva efter att följa Aldiss exempel för även hans egna böcker skiljer sig åt en hel del. Efter den första serien kom Red Dust som utspelar sig på Mars -- en i raden av marsböcker från senare år. Till skillnad från de flesta andra författare beskriver McAuley dock inte expeditioner till eller kolonisation av den röda planeten. Han berättar istället om en döende värld som håller på att avfolkas efter misslyckade försök till terraformning. I McAuleys vision domineras Mars av kineser och tibetanska jakherdar driver sina hjordar över de enorma, tomma och uttorkade slätterna. Han beskriver Red Dust som en kort bok om ett stort tema -- individens ansvar. Boken utforskar också relationen mellan mytologi och populärkultur, en fråga som intresserar McAuley.

Med nästa bok växlar McAuley åter huvudperson, tidsperiod och plats. Pasquale's Angel är en alternativ historia som utspelar sig i Florens under renässansen, dock inte renässansen riktigt som vi känner den. Här hittar vi da Vinci och alla de kända konstnärerna men i McAuleys Florens får konsten stå tillbaka för en begynnande industriell revolution med ångdrivna maskiner. Niccolo Machiavegli är en försupen journalist som undersöker ett mord med politiska följder. I utredningen av mordet har Machiavegli en slags Sherlock Holmes-roll med målarlärlingen Pasquale som sin medhjälpare och lärjunge på ett sätt som för tankarna till Conan Doyle, eller kanske ännu mer till Umberto Ecos Rosens namn som ju i sin tur hämtat inspiration från Doyle. En recensent kallar Pasquale's Angel ''a quite splendid book'' medan en annan beskriver boken som ''... finely wrought, splendidly written and fascinatingly peopled ...''

Även om McAuley fått god kritik för sina tidigare böcker är nog Fairyland från 1995 ändå den bok som hittills fått mest uppskattning och uppmärksamhet. Kanske kan det i vart fall delvis bero på att McAuley här skriver om ämnen där han som biolog borde ha särskilt goda kunskaper. Boken utspelar sig i Europa i en nära framtid där genetiskt manipulerade varelser, ''dolls'', utnyttjas som leksaker för de rika och som billig arbetskraft. De befrias på illegal väg, får intelligens och förvandlas därmed till ''fairies'', tänkande varelser men utan någon egen kultur. McAuley förklarar att just detta är en av de frågeställning han velat utforska med boken -- vilka blir följderna om man på artificiellt sätt skyndar på evolutionen och etiken i att skapa andra varelser. Han menar att det inte särskilt troligt att de lyckas uppfinna en egen kultur för sina behov, förmodligen måste de ta något redan existerande och göra det till sitt.

Miljöerna i boken har varit viktiga för McAuley. Ett av hans mål med den var att skriva en science fiction-bok som utspelar sig i Europa, eftersom det inte finns så många sådana. Bokens inledning tilldrar sig bara några få årtionden in i framtiden, och känns uppenbart influerad av cyberpunken. Mycket är annorlunda än idag men mycket är också igenkännbart. McAuleys tanke var att läsaren på så sätt lättare skulle kunna ta till sig de komplicerade förändringar som boken beskriver. Många recensenter kommenterar också just miljöerna i Fairyland med ord som ''... he creates milieux that are simultaneously fantastic and rooted in historical and physical reality, studded throughout with startling recognitions ...'' och ''McAuley has made this book so rich in cultural references, believable corporate/political intrigues, and issues of self-awareness and the ethics of creation, that the sheer complexity of detail can become almost overwhelming [...] he is a master at pulling off this kind of intelligent, fantastic, egopolitical stew'' eller ''the realism is palpable: the effect is riveting''.

Med sin senaste bok Child of the River har McAuley åter växlat synvinkel. Han beskriver sin science fictionkarriär som en resa inåt, från galaktiska utblickar, till Mars och vidare till Jorden. Nu är han dock på väg utåt igen med en traditionell science fiction-berättelse som utspelar sig i galaxens centrum tio miljoner år in i framtiden. En berättelse utan några människor, om religiös filosofi och om att rädda världen. McAuley förklarar att han denna gång vill titta närmare på myternas betydelse. Detta är stora frågor att ta sig an och det är väl därför som Child of the River bara är den första delen i en planerad trilogi, med undertiteln ''the First Book of the Confluence''. Som en recensent beskriver det -- ''at some point in the early career of every sf or fantasy author the writer's confidence grows, ideas get more complex, and the inevitable happens -- a trilogy arrives''.

Själva grunden i berättelsen är inte särskilt originell. Den föräldralöse Yama hittas på floden i en död kvinnas armar. Han besitter en ovanlig förmåga att kontrollera de maskiner som de försvunna gudalika Preservers lämnat efter sig, en förmåga som tilldrar sig uppmärksamhet från olika mäktiga intressegrupper på den artificiella världen Confluence. McAuleys förmåga att skapa fascinerande miljöer och personer, hans inovativa idéer och hans imponerande stil och berättarröst gör dock Child of the River till något extra. Recensenterna tycker sig finna influenser från författare som Gene Wolfe och Orson Scott Card och drar paralleller mellan The Confluence och och Larry Nivens Ringworld. Boken recenseras med ord som ''a fascinating read'' , ''the Confluence trilogy may well be destined to become a classic'' och ''a powerful epic that could be one of the most important in recent sf''.

Sedan några år tillbaka är McAuley författare på heltid. Han kände att jobbet på ett universitet med mycket administration och undervisning tog för mycket tid från sådant som han hellre ville syssla med. Vi kan väl därför hoppas på att snart få fler science fiction-böcker från denne intressante författare.

Källor

The Encyclopedia of Science Fiction
Intervju i Locus, februari 1992
Intervju i Interzone, augusti 1995
Intervju i Locus, januari 1996
Intervju i SFX, julen 1996
John Clute, Look at the Evidence, 1995
Recension, Locus, juli 1994 (Pasquale's angel)
Recension, Locus, september 1995 (Pasquale's Angel)
Recension, Locus, oktober 1995 (Fairyland)
Recension, Vector, september/oktober 1995 (Fairyland)
Recension, Locus, december 1996 (Fairyland)
Recension, SFX, oktober 1997 (Child of the River)
Recension, Locus, december 1997 (Child of the River)

Bibliografi

Noveller osamlade:

''Wagon Passing'', Asimov's SF Magazine, 1984
''Among the Stones'', Amazing, 1987
''A Dragon for Seyour Chan'', Interzone, 1987
''Inheritance'', The Magazine of Fantasy & Science Fiction, 1988
''Jacob's Rock'', Amazing, 1989
''Crossroads Blues'', Interzone, 1991
''Negative Equity'', Dark Terrors2: The Gollancz Book of Horror, red. David Sutton and Stepehn Jones, 1996
''All Tomorrow's Parties'', Interzone, 1997
''Residuals'' (med Kim Newman), Asimov's SF Magazine, 1997
''Second Skin'', Asimov's SF Magazine, 1997
''17'', Asimov's SF Magazine, 1998

Noveller samlade:

The King of the Hill (1991):

''The King of the Hill'', Interzone, Winter 1985/86
''Karl the Ogre'', Interzone, 1986
''Transcendence'', Amazing, 1988
''The Temporary King'', The Magazine of Fantasy & Science Fiction, 1987
''Exiles'', Interzone, 1990
''Little Ilya and Spider and Box'', Interzone, 1985
''The Airs of Earth'', Amazing, 1986
''The Heirs of Earth'', Amazing, 1987

The Invisible Country (1996):

''The Invisible Country'', When the Music's Over, red. Lewis Shiner, 1991
''Gene Wars'' (första titel ''Evan's Progress''), New Internationalist, 1991
''Recording Angel'', New Legends, red. Greg Bear med Martin Greenberg, 1995
''Prison Dreams'', The Magazine of Fantasy & Science Fiction, 1992
''Dr. Luther's Assistant'', Interzone, 1993
''The Temptation of Dr. Stein'', The Mammoth Book of Frankenstein red. Stephen Jones, 1994
''Children of the Revolution'', New Worlds 3, red. David Garnett, 1993
''The True History of Dr. Pretorius'', Interzone, 1995
''Slaves'', Omni Online, 1995

Romaner och novellsamlingar:

Four Hundred Billion Stars, 1988
Secret Harmonies (Of the Fall), 1989
Eternal Light, 1991
King of the Hill (novellsamling), 1991
Red Dust, 1993
Pasquale's Angel, 1994
Fairyland, 1995
The Invisible Country (novellsamling), 1996
Child of the River, 1997
Ancients of Days, 1998

Som redaktör:

In Dreams, 1992, redigerad tillsammans med Kim Newman


LSFF:s hemsida