LSFF

Linköpings Science Fiction-Förening

Roger Klein
Om man betänker att jordens ålder uppskattas till 4,5 miljarder år känns 10 år rätt ynkligt i jämförelse, men det är just så länge Linköpings Science Fiction-Förening (LSFF) har funnits här på planeten. Innan dess svävade föreningen omkring som en god idé i universums diffusa utkanter, men i maj 1988 manifesterade den sig till slut som en konkret företeelse i form av en grupp science fiction-intresserade individer vars intresse gjorde dem mottagliga för detta nästa -- men föga viktiga -- steg i kosmos utveckling.

Vad är det då föreningen har hållit på med i 10 år? Enligt stadgarna är syftet med LSFF att ''främja samt uppmuntra intresset av litteraturgenren science fiction i vid bemärkelse''. Böcker har med andra ord en rätt central plats i de aktiviteter som formar vår verksamhet. Sedan starten har bokmöten hållits i stort sett var tredje vecka hemma hos olika medlemmar. Dessa möten har dock kommit att förändras med tiden. Till en början fanns det en massa klassiska science fiction-böcker att diskutera. Det var böcker som många hade läst -- antingen tidigare eller speciellt till bokmötet -- och hade åsikter om, men efter några år var dessa avverkade. Diskussionerna hade hunnit i kapp bokutgivningen, och därmed blev bokmötena tvungna att få andra inriktningar. Ibland har de behandlat aktuella romaner eller noveller, ibland har de mer haft karaktären av boktipsarmöten. En sak har dock varit oförändrad genom alla år, nämligen att förr eller senare glider diskussionerna över på allt möjligt annat. Otaliga är de gånger som svåra världsproblem har behandlats -- och lösts -- på LSFF:s bokmöten.

Föreningsbiblioteket kom igång 1989 genom en donation till minne av medlemmen Örjan Westlander. Det blev startskottet för andra medlemmar att börja donera böcker, och för närvarande upptar biblioteket nästan tre bokhyllor med böcker, en hel del fanzine, några seriealbum, ett par videofilmer och till och med en laserdisk. Donationer -- inte minst laserdiskspelare -- mottages tacksamt. I biblioteket finns böcker på både svenska och engelska, och de täcker in genrerna science fiction och fantasy. LSFF behandlar som sagt ''science fiction i vid bemärkelse'', och många av föreningens medlemmar är intresserade även av annan fantastisk litteratur än ren science fiction.

Tommy Perssons lägenhet på Rydsvägen 180A är en mycket viktig plats att känna till. Här i gränslandet mellan verklighet och fantasi trängs otaliga teveapparater och videokassetter med ännu fler bokhyllor och böcker. Ingen plats kunde vara mer lämpad att också inhysa LSFF:s bibliotek, ty första tisdagen i varje månad hålls medlemsmöte här. Då går tekannan i skytteltrafik mellan köket och de högljutt stojande medlemmarna i vardagsrummet. Efter några timmar blir medlemmarna tystare men högtalarna desto högljuddare, för då börjar vi titta på någon väl (eller i all hast) vald videofilm. Vad tänker månne Tommys grannar?

Eftersom Heimdal inte var tillräckligt fånigt bytte medlemstidningen redan efter första numret namn till Månblad Alfa. Den kommer till genom bidrag från medlemmarna, och olika nummer kan variera ganska mycket i innehåll. Fasta avdelningar är föreningsinformation, kalendarium och mikrorecensioner. Annat som förekommer är artiklar, recensioner, kongressrapporter och transkriptioner från programpunkter på ConFuse, samt ibland någon novell eller dikt. Månblad Alfa utkommer med fyra nummer per år, men eftersom det ibland kommer in dåligt med bidrag till tidningen är inte LSFF-året alltid överenstämmande med det vanliga solåret.

Förutom ovanstående har vi genom åren hunnit med en hel del annat också. Det finns många anledningar att träffas och umgås, och när de reguljära mötena inte har räckt till har vi haft extramöten då vi exempelvis har strecktittat på någon sevärd TV-serie. För att en sådan skall bli riktigt populär i föreningen tycks ett bra grepp vara att ge den en titel som kan förkortas B plus en siffra. För några år sedan var det Blake's 7 som rönte stora framgångar, och för närvarande är det Babylon 5. Andra gemytliga träffar är Roscoe-picknicken i juli och glöggmötet i december.

Trots att huvudbasen ligger i Linköping har LSFF goda kontakter med resten av universum. Sålunda har vi medlemmar från avlägsna exotiska platser som Ullared och Umeå. Ibland vågar vi oss till och med själva ut på strapatsfyllda utflykter utanför stadsgränsen. Åtskilliga gånger har destinationen varit SF-Bokhandeln i Stockholm, men ibland är målet någon kongress i eller utanför Sverige. Bor man utanför Linköping och inte har möjlighet att rent fysiskt komma hit går det nuförtiden också att uppleva LSFF i spartansk elektronisk form.

Gamla nummer av Månblad Alfa, information om LSFF och annan science fiction-relaterad information finns tillgänglig på LSFF:s hemsida som finns på <http://www.lysator.liu.se/lsff/>. LSFF har också en mailinglista så att medlemmar enkelt ska kunna kommunicera med varandra. Listan är även öppen för icke medlemmar om de är intresserade. Den administrativa adressen är lsff-list-request@lysator.liu.se och detta sköts manuellt. Om du skickar brev till adressen lsff-list@lysator.liu.se så får alla personer på listan ditt brev.

Medlemskap i LSFF för 1998 kostar 90 kronor. Om ni betalar 1999 års medlemsavgift innan årsmötet i februari så är den 90 kronor. Medlemsavgiften betalas lämpligast in på postgiro 55 87 37 -- 3. Betalningsmottagare ska vara Linköpings Science Fiction-Förening. Uppge namn, adress, telefonnummer och födelsedatum.


LSFF:s hemsida