Iskometer och Päls-Ettor

Leif Stensson
Månblad Alfa har sedan flera år haft en återkommande sidutfyllnad bestående av allehanda översättningsmissar som gjorts, huvudsakligen i TV:s textremsor, och huvudsakligen i science fiction, fantasy och liknande, men ibland även från andra källor. Den här artikeln är en sammanställning av de lustigaste, märkligast och obegripligaste översättningarna från dessa artiklar, samt en och annan ny groda.

Vi börjar med att säga hej:
Hi! Hi yourself! Eller på svenska, tydligen:
Hej! Du är ensam. Man kan spekulera i om översättaren kanske trodde sig höra ''by yourself''.

Sammanhang är tydligen inte alltid det viktigaste när man översätter, kan man ana när man ser någon översätta ''The food is lousy, they don't season it right'' till ''Maten är dålig, inte säsongsanpassad''. Ibland kan en enda liten bokstav göra stor skillnad, som till exempel när ''Iceman cometh.'' blev till ''Iskometen!''.

Tekniska fraser tenderar att överskrida översättarnas horisont, vilket ibland yttrar sig i form av radikala förenklingar, som till exempel när ''...without increasing the stress on the tectonic plates'' översätts till ''...utan att någon skadas''. Andra sällsamma exempel är ''level 5 laser hit'' -- ''fem laserskott'', ''cryogenic suspension'' -- ''kryogenisk ovisshet'', ''aft shields buckling'' -- ''akterskärmarna har bucklats till'', ''ahead warp factor five'' -- ''mot varpen faktor fem'' och ''containment'' -- ''innehållet''.

Slanguttryck och idiom i allmänhet är en annan utsatt kategori: ''Square one, eh?'' -- ''Du är åtminstone ärlig''. ''At the eleventh hour'' -- ''Klockan elva''. ''Not bloody likely'' -- ''Inte jävla troligt''. Och så har vi de mer obegripliga, i stil med ''The corpse was in the coffin'' som blev ''Den var fylld med kaffe''. Och vem vet hur den tänkte som översatte ''the stasis field'' till ''blodförstockningen'' i ett avsnitt av Star Trek: The Next Generation? En numera klassisk favorit är ju annars Babylon 5:s ambassadör Koshs ''encounter suit'' som blev till en ''sällskapsdräkt''.

En klar kandidat till sitt års rekord i misslyckad översättning var antagligen den kommentar i ett avsnitt av The Adventures of Brisco County, Jr., där skurken planerade att mörda USA:s president och ge någon annan skulden för det hela. Vad orginalrepliken var lämnas som övningsuppgift åt läsaren, men översättningen var i alla fall ''snart är du lika berömd som John Wilkes stövlar''. En annan kandidat som kan bli klassisk var TV4s översättning i ett avsnitt av filmserien Josh Kirby: Time Warrior!, där appellen ''Oh, Furry One!'' översattes till ''Åh, Päls-Ettan!''.

Avslutningsvis kan vi betrakta valda delar av den svensk-engelska ordlista som tydligen används av översättarna:

airlock luftficka
appliance brandsläckare
containment innehåll
cubic centimetres mm$^3$
expatriot patriot
fryer frys
glorified acrobat helgonförklarad akrobat
gluteus maximus kroppus storus
grid-lock avloppsgaller
homicide självmord
informant informator
intern intern
life-draining livgivande
motor pool damm
no swimming fiske förbjudet
now and then omedelbart
partial disability partisk oduglighet
read-out filter
reconsider ombestämma sig
revelation revolution
stake-out staket
strategy taktik
tarantula tarantella
thirteen två
virtual reality HyperVerkligheten
vital systems levande system
xenobiologist pseudobiolog


LSFF:s hemsida