LSFF

Linköpings Science Fiction-Förening

Tommy Persson
Linköpings Science Fiction-Förening (LSFF) bildades i maj 1988 av en entusiastisk liten grupp som ansåg att tiden var mogen att organisera Linköpings science fiction-intresserade. De ursprungliga medlemmarna var till största delen studenter på Linköpings Universitet men sedan dess har personer såväl utanför universitetsvärlden som utanför Linköping blivit medlemmar.

LSFF håller medlemsmöten första tisdagen varje månad då vi dricker te och har trevligt. Mötena brukar avslutas med en videofilm. Vi har också bokmöten då vi koncentrerar diskussionen på någon förutbestämd text. Dessa hålls på torsdagar var tredje vecka. Nuförtiden brukar vi ofta läsa någon novell till bokmötena. Medlemstidningen heter Månblad Alfa och kommer ut fyra gånger om året.

LSFF har också ett bibliotek med böcker och fanzine som föreningens medlemmar och andra snälla personer har donerat och som står till medlemmarnas förfogande. Det finns en ganska stor andel svenska böcker i biblioteket. Donationer mottages tacksamt.

LSFF ger sig också ut på resor ibland. Vanligast är att vi åker till Stockholm för att besöka SF-Bokhandeln men även resor för att besöka svenska eller utländska kongresser har förekommit.

Gamla nummer av Månbladet, information om LSFF och annan science fiction-relaterad information finns tillgänglig på LSFF:s hemsida som finns på <http://gopher.lysator.liu.se:70/sf_lsff/> (om ni inte kommer åt denna sida så prova att stänga av proxyn). LSFF har också en mailinglista så att medlemmar enkelt ska kunna kommunicera med varandra. Listan är även öppen för icke medlemmar om de är intresserade. Den administrativa adressen är lsff-list-request@lysator.liu.se och detta sköts manuellt av Tommy Persson. Om du skickar brev till adressen lsff-list@lysator.liu.se så får alla personer på listan ditt brev.

Medlemskap i LSFF för 1996 kostar 90 kronor. Om ni betalar 1997 års medlemsavgift innan årsmötet i februari så är den 90 kronor. Medlemsavgiften betalas lämpligast in på postgiro 55 87 37 -- 3. Betalningsmottagare ska vara Linköpings Science Fiction-Förening. Uppge namn, adress, telefonnummer och födelsedatum. I och med att vi kanske får bidrag beroende på hur många medlemmar som är yngre än 26 år så behöver vi födelsedatumet.


LSFF:s hemsida