Kongressbok ConFuse 96

Innehåll


LSFF:s hemsida

Kongresskommittén

Kongresskommittén för ConFuse 96:

Hans Persson Ordförande
Britt-Louise Viklund Programansvarig
Calle Dybedahl Elektronisk informatör och hedersgästansvarig
Tommy Persson Kassör och kongressboksredaktör
Roger Klein Reklamansvarig och kongressboksassistent
Stina Edelfeldt Reklammedhjälpare


LSFF:s hemsida

Illustrationer

Mats Öhrman: Framsidan.

Roger Klein: Sidorna 2, 15, 23, 27, 32, 41, 43, 46 och 49.

Robin Farquar Thompson: Fotografi på Hamilton, sidan 6.


LSFF:s hemsida

Information

Denna kongressbok ges ut i samband med ConFuse 96. Ansvarig utgivare och redaktör för kongressboken är Tommy Persson. Medhjälpare har varit Roger Klein.

Science fiction-kongressen ConFuse 96 hålls som alla tidigare ConFuse på Ryds Herrgård i Linköping. Hedersgäst på ConFuse 96 är den brittiske science fiction-författaren Peter F. Hamilton. Gäst är den australiensiska författarinnan Jane Routley.

ConFuse 96 arrangeras av medlemmar i Linköpings Science Fiction-Förening (LSFF). Det här är det fjärde ConFuse som arrangeras. Tidagare ConFuse hölls 1991, 1992 och 1993. Hedersgäster var Brian Stableford (1991), Ian McDonald och John-Henri Holmberg (1992) och Nancy Kress (1993).


LSFF:s hemsida