Arkivet för UFO-forskning

En presentation

Britt-Louise Viklund

På midsommardagen 1947 rapporterade en privatflygare en iakttagelse av en formation okända föremål över västra USA. Under andra halvåret 1947 dokumenterades mer än 850 liknande fall.

I början av 50-talet skapade amerikanska flygvapnet begreppet unidentified flying object, UFO, som ett samlingsbegrepp för alla slags fenomen och föremål observerade i luften som trots ingående undersökningar inte kan förklaras på konventionellt sätt.

UFO-rapporter beskriver att brett spektrum av olika former och beteenden. Ofta rör det sig bara om vaga ljussken nattetid men en mindre del observeras i dagsljus som fasta föremål av nästan vilken form som helst.

I det allmänna medvetandet har begreppet UFO kommit att jämställas med rymdskepp eftersom flertalet populärt hållna böcker och artiklar ända sedan 50-talet framhållit just den tolkningen som gåtans lösning. Fenomenet är dock mer komplicerat än så. Istället för att välja en förklaring och bara samla uppgifter som tycks bekräfta just denna teori måste ett mer objektivt och neutralt arbetssätt eftersträvas.

Minst 80 -- 90 procent av iakttagelserna kan ges naturliga förklaringar som astronomiska objekt, ballonger, flygplansljus, strålkastarljus eller militära ljusgranater. Observatören har helt enkelt misstolkat sin iakttagelse. En numera inte minst i USA vanlig rapport är ''ombordtagningar'' där vittnen säger sig mot sin vilja ha förts ombord på UFO-föremål. Forskare har påpekat likheterna med äldre tiders folktro om bergtagningar.

UFO-fenomenet kan ses som ett sociologiskt fenomen som fått stor genomslagskraft i populärkulturen. Mytbildningen har blivit ett hinder för mer seriös forskning som också försvåras av att de religiöst tefatstroende flitigt exponeras i media.

En omfattande seriös forskning för att klarlägga orsakerna till fenomenen pågår dock. En rikhaltig internationell litteratur har skapats och en livlig debatt om mål och metoder pågår i böcker och hundratals tidskrifter. För att nå klarhet krävs ofta ett tidsödande arbete och tillgång till källor av olika slag samt inte minst källkritik som kanske är den viktigaste pusselbiten i seriös ufologi.

Arkivet för UFO-forskning (AFU) startades 1973 för att bygga upp ett specialiserat forsknings- och lånebibliotek. Med åren har arkivet breddats till att omfatta tidskrifter, klipp, rapporter samt person- och föreningsarkiv. 1980 ombildades AFU till en ideell stiftelse och det har till sin uppgift att samla och dokumentera alla yttringar som UFO-fenomenet för med sig från skapandet av tefatskulter till akademiska avhandlingar och skeptisk litteratur. AFU bedriver också informationsverksamhet och fungerar som arkiv och bibliotek för Riksorganisationen UFO-Sverige.

AFU är inte en vanlig förening där man blir medlem men genom låneavgift eller donationer kan man få tillgång till biblioteket, nyhetsblad och övrig service. Boksamlingen omfattar våren 1996 ca 2 500 titlar och i arkivet finns också mer än 10 000 tidskrifter, mer än 25 000 artiklar och notiser samt ca 13 000 svenska UFO-observationer. AFU har sitt säte i Norrköping.

Håkan Blomqvist som under ConFuse 96 håller föredrag om AFU:s verksamhet, ufologin och om dess kopplingar till science fiction är organisationens ordförande och också en av dess grundare. Han är bibliotekarie och har arbetat som frilansjournalist. Håkan har skrivit boken UFO - i myt och verklighet (1993) och är medförfattare till Gud, makt och pengar (1988).

Den som tycker att det här låter intressant och vill komma i kontakt med Arkivet för UFO-forskning kan skriva till Box 11027, 600 11 Norrköping eller ringa 011-138666.

Källor: Informationsmaterial från Arkivet för UFO-forskning och brev från Håkan Blomqvist.


LSFF:s hemsida