Kongressbok ConFuse 02

Innehåll


LSFF:s hemsida

Kongresskommittén

Kongresskommittén för ConFuse 2002:

Hans Persson Ordförande
Britt-Louise Viklund Programansvarig
Tommy Persson Kongressboksredaktör och kassör


LSFF:s hemsida

Illustrationer

Framsidan gjord av Mats Öhrman.


LSFF:s hemsida

Information

Denna kongressbok ges ut i samband med ConFuse 2002. Ansvarig utgivare och redaktör för kongressboken är Tommy Persson.

Science fiction och fantasy-kongressen ConFuse 2002 hålls som alla tidigare ConFuse på Ryds Herrgård i Linköping. För mer information om ConFuse 2002 och tidigare ConFuse se http://www.lysator.liu.se/confuse/.

ConFuse 2002 arrangeras av medlemmar i Linköpings Science Fiction-Förening (LSFF, se http://www.lysator.liu.se/lsff/). Det här är den sjunde ConFuse som hållits. Tidigare ConFuse hölls 1991, 1992, 1993, 1996, 1998 och 2000. Hedersgäster har tidigare varit Brian Stableford (1991), Ian McDonald och John-Henri Holmberg (1992), Nancy Kress (1993), Peter F. Hamilton (1996), Paul J. McAuley (1998), Stephen Baxter (2000) och Nicolas Krizan (2000).


LSFF:s hemsida

Hedersgäster

China Miéville

Gwyneth Jones


LSFF:s hemsida

Gäster

Andreas Roman


LSFF:s hemsida