Stephen Baxter

En presentation skriven av Britt-Louise Viklund

''Science fiction is the only brand of literature in which the universe out there is a character. [...] We live in a very finite sliver of time, and science fiction is the only literature which really portrays this, and gives us a sense of who and what we are.''

Så uttalar sig Stephen Baxter i en intervju från 1996. Ett uttalande från en man med vetenskaplig utbildning och bakgrund, läsare och författare av science fiction -- hård science fiction.

Stephen Baxter är född i England 1957. Redan som barn gillade han science fiction och följde Gerry Andersons olika TV-serier. Han började själv läsa och skriva science fiction. Favoritförfattarna då var storheter som Wells och Clarke. Baxter uppger att han alltid har haft denna önskan att skriva. I början var hans verk ganska ostrukturerade, inte oväntat i den åldern. I övre tonåren insåg han dock, efter att ha läst en kommenterad novellsamling av Isaac Asimov och med hjälp goda råd från en lärare, att texten inte skapades genom någon magisk process. Det måste finnas en grundläggande teknik i botten.

Under lång tid försökte Baxter sälja sina alster, utan framgång. Den brittiska marknaden var vid denna tid mycket begränsad och först 1986 (eller 1987, uppgifterna varierar) sålde han sin första novell ''The Xeelee Flower'' till magasinet Interzone.

Under tiden hade Baxter studerat matematik i Cambridge och arbetat med bland annat undervisning och informationsteknologi. När han väl lyckats med att bli publicerad började Baxter ta skrivandet mer på allvar, tidigare hade det kommit i bakgrunden av hans ''real life''. Redan 1988 publicerade han sin första roman Raft, som blev första delen av fyra i Xeelee-serien.

Sedan 1995 är Baxter författare på heltid. Då publicerades The Time Ships, den bok som kanske mer än någon annan gjort namnet Stephen Baxter känt. Boken fick en hel del publicitet när den om ut eftersom den är en fortsättning på H. G. Wells' The Time Machine. Till att börja med var Baxters avsikt endast att skriva en bok om tidsresor, eftersom han ansåg att andra författare inte tillräckligt utforskat och utvecklat alla frågeställningar kring sådana. Han sökte efter en ram att placera en tidreseberättelse i och en tidsresenär att placera i centrum av handlingen. När han läste om Wells bok fascinerades han av tanken på vad som skulle hända om han konfronterade vetenskapen från 1890-talet med moderna idéer. Wells hade skapat arketypen för en tidsreseberättelse och Baxter menar att hans bok berikats av att han placerade in sin berättelse i samma ram.

Bland författare som påverkat honom nämner Baxter Gregory Benford och Greg Bear. De var dominerande under 80-talet när han själv utvecklades, skrev mycket och försökte komma in på marknaden. Författare som Paul McAuley, Peter Hamilton, Greg Egan, Eric Brown och Kim Stanley Robinson är hans samtida. Han har goda kontakter med dessa författare och menar att de arbetar utifrån samma frågeställningar men med olika utgångspunkter, det blir som en dialog mellan dem. Han har påverkats av idéer från McAuley, av Robinsons detaljerade beskrivning av utforskandet av en främmande värld, beundrar Hamiltons sätt att berätta på ett sätt som fångar läsaren och Benfords sätt att spekulera på ett logiskt sätt, hans ''tough thinking''. Som den författare han beundrar mest nämner Baxter Brian Aldiss medan Arthur C. Clarke är den som främst påverkat honom.

Clarke och Baxter har samarbetat i en novell som publicerades 1998 i samband med Clarkes 80-årsdag . Berättelsen är en fortsättning på Clarkenovellen ''Travel by Wire'' från 1937 och skriven av Baxter sedan

de båda samverkat kring idé och utkast till historien. Baxters senaste roman The Light of Other Days som publicerades i mars i år är också ett samarbete med Clarke. Idén bakom boken är enligt uppgift Clarkes medan Baxter i huvudsak åter skött själva skrivandet. I en recension av boken (Locus april 2000) uppger Gary K. Wolfe att den framstår som en Baxterbok med vissa bidrag från Clarke. Han menar också att den är den bästa och mest originella av de romaner som Clarke på senare år skrivit tillsammans med andra och avslutar recensionen med orden ''at its best The Light if Other Days captures the unique tone and sensibility that we have come to expect from each of the formidable minds that lay behind it''.

Baxter skriver uteslutande hård science fiction. ''None of your elves and dragons for me'' kommenterar han i en intervju och beskriver sig själv som en ''space buff''. Detta intresse för rymden märks verkligen i hans böcker. Voyage är en alternativ historia som berättar om en första färd till Mars 1986. Nästan alla hans senare böcker, Titan, Moonseed och Time, beskriver på olika sätt rymdfärder och utforskning av rymden.

Baxter menar att hård science fiction inte alltid är så populär eftersom den ofta är svårare att läsa. Den är också svår att skriva eftersom det krävs mycket forskning för att detaljerna ska bli korrekta. Han anser dock att hård science fiction är genrens hjärta. Författaren tar en bit ny vetenskap, en del av vår växande förståelse av universum, och förvandlar den till en berättelse som gör det fantastiska tillgängligt. Därför är han själv beredd att satsa det arbete som behövs på bakgrundsforskning innan han sätter sig ner för att skriva. Då har han också nytta av sina studier i matematik eftersom han själv kan göra vissa beräkningar och läsa tekniska skrifter.

En idé är alltid utgångspunkten för hans berättelser. Någon eller några månader går sedan åt till forskning kring denna. När han väl sätter sig ner och börjar skriva och personerna i berättelsen kommer till liv förändras allt. De tar över eftersom han då måste besvara alla frågor om hur deras samhälle fungerar och försöka väva in dessa detaljer i berättelsen på ett förhoppningsvis intressant sätt. Baxter menar att hans karaktärer med tiden blivit allt mer trovärdiga och påverkar handlingen mer än tidigare.

Utöver noveller och böcker har Baxter skrivit artiklar och ett avsnitt av TV-serien Space Island One. Han har också varit konsult för TV-serien Invasion Earth. Dessa TV-erfarenheter har nog inte varit helt positiva för han kommenterar att science fiction behandlas mycket illa av TV-folket. Ingen verkar ha läst eller ens tittat på någon modern science fiction, de förstår sig inte på genren och de är så rädda för att skrämma bort publiken att allt fördummas, vilket ger dåliga recensioner och låga tittarsiffror vilket i sin tur skrämmer bort publiken. Trots detta försöker han intressera BBC för Time, en av sina senaste böcker, i förhoppningen att de något mer intelligenta filmer som kommit på senare år ska ha fört science fiction på tv och film framåt.

Baxter har gillat science fiction sedan barndomen men började inte gå på kongresser förrän i slutet av 80-talet då han introducerades till fandom av en arbetskamrat. Eftersom han alltid främst varit intresserad av litteraturen i sig och inte den fanniska subkulturen vill han inte kalla sig en riktig fan, men han försöker besöka åtminstone den brittiska påskkongressen och världskongressen och går gärna på andra kongresser, både som gäst och som betalande deltagare. Han värdesätter kontakterna med läsarna och känner sig smickrad när någon tar sig tiden att först läsa och sedan kommentera hans verk. Sådana kommentarer är värdefulla eftersom Baxter känner att han skriver för ''the ordinary reader'' och kontakterna ger en inblick i vad som intresserar läsarna och hur de uppfattar hans berättelser.

Större priser

John W. Campbell-priset för bästa roman, 1996 (för The Time Ships)

British Science Fiction Association-priset för bästa roman, 1996 (för The Time Ships)

Sidewise-prisvinnare för alternativhistorianovell, 1996 (för ''Brigantia's Angels'')

Philip K. Dick-priset för bästa roman, 1997 (för The Time Ships)

Sidewise-prisvinnare för alternativhistoriaroman, 1997 (för Voyage)

Philip K. Dick-priset för bästa roman, 1999 (för Vacuum Diagrams)

Bibliografi

Romaner och samlingar:

Xeelee

Raft, 1991

Timelike Infinity, 1992

Flux, 1993

Ring, 1994

Vacuum Diagrams, short story collection, 1997

Mammoth

Mammoth Book One: Silverhair, 1999

Mammoth Book Two: Longtusk, 2000

Mammoth Book Three: Icebones, januari 2001 (planerat)

Manifold

Time, 1999

Space, 2000 (planerat)

Human, 2001 (planerat)

The Web

Gulliverzone, 1997

Webcrash, 1998

Övriga

Anti-Ice, 1993

The Time Ships, 1995

Voyage (ARES), 1996

Titan, 1997

Moonseed, 1998

Traces, short story collection, 1998

The Fate Machine, 1999

The Light of Other Days (med Arthur C. Clarke), 2000

Fackböcker

Angular Distribution Analysis in Acoustics, Springer-Verlag 1986

Reengineering Information Technology (med David Lisburn), Prentice Hall 1994

The Role of the IT/IS Manager, Technical Communications 1996

Film/TV/Radio:

Invasion Earth, BBC Scotland, 1996. Story consultant. Sänd maj-juni 1998, BBC1

Space Island One Säsong 1 avsnitt 3, ''Quarantine'', Bard Productions. Sänt 21 januari 1998, Sky One

Voyage, BBC Radio 4 adaptation, sänd april-maj 1999

Noveller osamlade:

Samlade i Vacuum Diagrams, 1997:

''The Xeelee Flower'', Interzone 19, 1987.

''The Bark Spaceship'', Dream 14, 1987 (''Shell'' i Vacuum Diagrams)

''More than Time or Distance'', Opus 4, 1988.

''The Eighth Room'', Dream 20, 1989.

''Blue Shift'', Writers Of The Future Vol V, redaktörer Algis Budrys, 1989

''The Quagma Datum'', Interzone 4th Anthology, redaktörer John Clute et al, 1989

''The Switch'', Edge 2, 1990

''The Tyranny of Heaven'', Dream 24, 1990

''Vacuum Diagrams'', Interzone 35, 1990

''The Baryonic Lords'', Interzone 49-50, 1991

''The Godel Sunflowers'', Interzone 55, 1992.

''Planck Zero'', Asimov's, januari 1992

''The Sun-Person'', Interzone 69, 1993

''Chiron'', NOVACON Chapbook, 1993

''Lieserl'', Interzone 78, 1993

''The Logic Pool'', Asimov's, juni 1994

''Cilia-of-Gold'', Asimov's, juli 1994

''Hero'', Asimov's, januari 1995

''Gossamer'', SF Age, november 1995

''The Soliton Star'', Asimov's, maj 1997

''Pilot'', skriven för Vacuum Diagrams, 1997

Samlade i Traces, 1998

''Something for Nothing'', Interzone 23, 1988

''Tahe Jonah Man'', Interzone 28, 1989

''The Droplet'', Other Edens III, redaktörer Christopher Evans och Rob Holdstock, 1989.

''Journey to the King Planet'', Zenith 2, redaktör David S. Garnett, 1990

''Traces'', Interzone 45, 1991

''George and the Comet'', Interzone 52, 1991

''In the Manner of Trees'', Interzone 62, 1992

''Weep for the Moon'', In Dreams, redaktörer Paul McAuley och Kim Newman, 1992

''Inherit the Earth'', New Worlds 2, redaktör David S. Garnett, 1992

''No Longer Touch the Earth'', Interzone 72, 1993

''Pilgrim 7'', Interzone 67, 1993

''Downstream'', Interzone 75, 1993

''Mittelwelt'', Interzone 78, 1993

''The Blood of Angels'', Asimov's, december 1994

''Good News'', Substance 2, 1994.

''Brigantia's Angels'', Interzone 91, 1995

''Darkness'', Interzone 102, 1995

''Columbiad'', SF Age, maj 1996

''In the MSOB'', Interzone 105, 1996

''Moon Six'', SF Age, mars 1997

''Zemlya'', Asimov's, januari 1997

Saddle Point-sekvensen

''Gaijin'', SF Age, juli 1996

''Saddle Point'', SF Age, juli 1996

''Fusion Summer'', SF Age, juli 1996

''Dreams of Ancestral Fish'', SF Age, november 1996

''Icosahedral God'', SF Age, november 1996

''The Engine Of Kimera'', SF Age, september 1997

''The Fubar Suit'', Interzone 123, 1997

''Roughneck'', SF Age, maj 1998

''The Face of Kintu''. SF Age, maj 1999

''Huddle'', Magazine of Fantasy and Science Fiction maj 1999

Shared-World

''The Star Boat'', Ignorant Armies (Warhammer), redaktör David Pringle, 1989

''The Song'', Red Thirst (Warhammer), redaktör David Pringle, 1990

''The Strongest Armour'', Villains! (Midnight Rose), redaktörer Mary Gentle och Roz Kaveny, 1992

''Imaginary Time'', Weerde 2 (Midnight Rose), redaktörer Mary Gentle och Roz Kaveny, 1993

Övriga noveller:

''On the Side of a Hill'', Jennings 6, 1987

''The Space Butterflies'', Back Brain Recluse 13, 1987

''Save Us Captain Culpepper!'', The Scanner, 1987 (som Jim Jones)

''The Habitat'', Dream 17, 1988

''Raft'', Interzone 31, 1989

''The Jonah Man'', Interzone 28, 1989

''The Entoptic Man'' (drabble), Lyre 1, 1991

''Before Sebastopol'', New Moon 1, 1991

''The Orchards of the Moon'', Interzone 60, 1992

''Paradox'' (drabble), Drabble Who, 1993

''Omegatropic'', NOVACON chapbook, 1993

''The Ant Men of Tibet'', Interzone 95, 1995

''Sunfly'' (med Eric Brown), Interzone 100, 1995

''Disorder and Precision'', Substance, 1995

''Irina'', Penguin.co.uk (online), 1996

''In the Picture'', Space Stories, 1996

''The Spacetime Pit'' (med Eric Brown), Interzone 107, 1996

''Clods'', A Book of Two Halves, redaktör Nicholas Royle, 1996

''Prospero One'' (med Simon Bradshaw), Interzone 112, 1996

''The Moon Wizard'', Adventures of Sword and Sourcery 4, 1997

''Sun God'', Interzone 120, 1997

''The Adventure of the Inertial Adjustor'' (Sherlock Holmes), i The Mammoth Book of New Sherlock Holmes Adventures, redaktör Mike Ashley, 1997

''A Midsummer Eclipse'' (Shakespeare), Shakespearean Whodunnits, redaktör Mike Ashley, 1997

''Sun-God'', Interzone 120, 1997

''Glass Earth, Inc.'' Future Histories, redaktör Stephen McClelland, 1997

''The Glittering Caverns'', 9. Science Fiction Tage NRW Programme Book, Dortmund, 1997

''Poyekhali 3201'', Decalog 5, 1997.

''Lines of Longitude'', Dark of the Night, redaktör Stephen Jones, 1997

''War Birds'', Interzone 126, 1997

''Open Loops'', Sky Life, redaktörer Gregory Benford och George Zebrowski, 1998

''Sun-Drenched'', Bending the Landscape, redaktörer Stephen Pagel och Nicola Griffith, 1998

''The Wire Continuum'' (med Arthur C. Clarke), Playboy, januari 1998

''The Hydrous Astronauts'', Age of Wonder 1, 1998

''Moon-Calf'', Analog, juli-augusti 1998

''Dante Dreams'', Asimov's, augusti 1998

''The Twelfth Album'', Interzone 130, 1998

''All Is True'' (Henry VIII), Shakespearean Detectives, redaktör Mike Ashley, 1998

''The Barrier'', Interzone 133, 1998

''Spindrift'', Asimov's mars 1999.

''Muddle'', The Magazine of Fantasy & Science Fiction, maj, 1999

''The Plain of Bones'', Interzone 140, 1999

''Marginalia'', Interzone 143, May 1999

''Family History'', Dark Terrors 4, redaktörer Stephen Jones och David Sutton.


LSFF:s hemsida