Kongressbok ConFuse 00

Innehåll


LSFF:s hemsida

Kongresskommittén

Kongresskommittén för ConFuse 2000:

Hans Persson Ordförande
Britt-Louise Viklund Programansvarig
Tommy Persson Kongressboksredaktör och kassör
Stina Edelfeldt Reklamansvarig
Roger Klein Reklam


LSFF:s hemsida

Illustrationer

Alla illustrationer av Nicolas Krizan.


LSFF:s hemsida

Information

Denna kongressbok ges ut i samband med ConFuse 2000. Ansvarig utgivare och redaktör för kongressboken är Tommy Persson.

Science fiction och fantasy-kongressen ConFuse 2000 hålls som alla tidigare ConFuse på Ryds Herrgård i Linköping. För mer information om ConFuse 2000 och tidigare ConFuse se http://www.lysator.liu.se/confuse/.

ConFuse 2000 arrangeras av medlemmar i Linköpings Science Fiction-Förening (LSFF, se http://www.lysator.liu.se/lsff/). Det här är den sjätte ConFuse som hållits. Tidigare ConFuse hölls 1991, 1992, 1993, 1996 och 1998. Hedersgäster har varit Brian Stableford (1991), Ian McDonald och John-Henri Holmberg (1992), Nancy Kress (1993), Peter F. Hamilton (1996) och Paul J. McAuley (1998).


LSFF:s hemsida

Hedersgäst

Stephen Baxter


LSFF:s hemsida

Konstnärshedersgäst

Nicolas Krizan


LSFF:s hemsida

Gäster

Richard McKinney

Niklas Krog


LSFF:s hemsida