English information

Lysators inhysningar

Som ideel förening, eller icke-kommersiel verksamhet, kan man få (virtuell) serverplats, samt en del andra IT-resurer utan extra kostnad från Datorföreningen Lysator.

För vidare information, kontakta root@lysator.liu.se.

Regler för inhysningar (v. 1.0.1)

Lysator inhyser ideella föreningar och icke-kommersiell verksamhet (nedan benämnda som "föreningar").

Lysators åtaganden

Lysator tillhandahåller IT-resurser, och ska efter bästa möjliga förmåga hålla dessa tillgängliga.
(Driften av IT-resurser är helt ideell. Historiskt har dock upptid vart bra.)

Inhysta föreningens åtaganden

Föreningen skall själva ansvara för underhåll av de tjänster som körs på inhysningen.

Föreningen ska ha en kontaktperson gentemot Lysator. Denna kontaktperson skall vara medlem i Lysator. Det för att de behöver godkänna Lysators ordinarie regler för systemanvändning, samt för att säkerställa att de får information från Lysator.

Föreningen skall avge en statusrapport till Lysators ordinarie föreningsmöte. Om två på varanda följande av Lysators ordinarie föreningsmöten hålls utan inkommen rapport kommer inhysningen stängas ner.

Föreningen skall, om inte extrema förhinder föreligger, tydligt markera att den tjänst föreningen har (t.ex. deras webbsida) inhyses hos Lysator, med en länk till https://www.lysator.liu.se/inhysningar. Lysators logotyp bör även visas. Se Lysators grafiska profil för detaljer och logotyper.

Om föreningen har en server skall syslog skickas till Lysator loggserver

Lysator ska ha root-access (eller motsvarande) till inhysningen.