Inbyggda hack

Inbyggda hack är ett Lysatorprojekt avsett för dig som är lysit och som vill lära dig mer om inbyggda system och framförallt om Linux i inbyggda system. För ändamålet finns hårdvara inköpt till Lysator och datorn Volac är uppsatt som dedicerad arbetsstation för att labba med inbyggda system.

Laborationer till kortet Olimex SAM9-L9260 finnas här

Building a system image for the Raspberry Pi 3 using Yocto

This is a lab in English for building a complete Linux image for the Raspberry Pi 3 using Yocto.