[Byt till svensk text]

Timeline 1960-1969

The timeline is only provided in Swedish at the moment. A short summary in English will appear later.

Please contact Emir Hadzisalihovic if you have any information or if you would like to comment something.

1960-1969 ~ 1970-1979 ~ 1980-1984 ~ 1985-1989 ~ 1990-1994 ~ 1995-1999 ~ 2000-2004 ~ 2005-2009 ~ 2010-2019

Whole timeline ~ Timeline menu

1962
Datasaab levererar den första D21-datorn. Totalt kommer trettio exemplar att säljas.

1963
Teknisk magisterutbildning startas i Linköping, som filialverksamhet.

Universitetsutredningen (U 63) ska försöka utöka antalet utbildningsplatser. Efter att ha funderat på tvåskift och treterminssystem inser man att det behövs en fjärde teknisk högskola (utöver KTH, LTH och CTH). Linköping och Norrköping visar intresse för att få högskolan. Även Luleå och Västerås är intresserade.

1965
December
Riksdagen fattar principbeslut om att förlägga en teknisk och en medicinsk högskola, samt en universitetsfilial, till Linköping.

1967
Februari
Regeringen utser en särskilt kommitte för TV och Radio i Utbildningen (TRU), med främsta uppdrag att planera och producera TV-program för utbildningen i Linköpings högskola, som enligt förslag kommer att få större antal studenter per professor än de tidigare tekniska högskolorna.

1968
Riksdagen beslutar att en högskola ska startas i Linköping.

Datasaab levererar den första D22-datorn, efterföljaren till D21. Av denna modell kommer 70 exemplar att säljas.

1969
September
Unix börjar utvecklas först under namnet UNICS men snart fick operativsystemet namnet UNIX.

1/9Den första ARPANET-noden installeras på UCLA. Eftersom Internet föds ur ARPANET så betraktar många detta datum som Internets födelsedag.

10/9Linköpings högskola (LiH) invigs högtidligt på biografen Forum i Folkets Hus. Förutom körmusik och högtidstal bjuds publiken på en demonstration av den kommande TV-undervisningen. Linköpings högskola består av en teknisk och en medicinsk enhet, samt en universitetsfilial. Den senare kommer våren 1970 att bli den filosofiska fakulteten inom LiH.

Y-linjen (teknisk fysik och elektronteknik) startas denna höst med 80 platser. M-linjen (maskinteknik) och I-linjen (då kallad ekonomiingenjörsutbildning) har 50 platser vardera. Teknisk magisterutbildning har 40 platser. Lysators blivande förste ordförande, Kjell Ståhlbom, börjar på Y-linjen denna höst.

Under läsåret 1969/70 finns inga byggnader på Valla. Undervisningen bedrivs i olika lokaler på stan.

Next part: 1970-1979