English information

Kontakt

E-post

styrelsen@lysator.liu.se
Vid tekniska frågor, kontakta root-gruppen på root@lysator.liu.se

Adress

Lysator
ISY, Universitetet
581 83 Linköping

Plussgiro

885669-2

Organisationsnummer

822002-8040

Övrigt

IRC-kanalen #lysator på Libera.chat
Mötet Lysator i LysLysKOM