Enar Åkered

 • Hem

  Rally VT03

 • Resultat VT03
 • Rebusarna
 • Facit
 • Tipspromenad
 • Bilder
 • Viktig information
 • Anmälda lag
 • Anmälan
 • Preliminärt PM
 • Rebusar HOWTO

 •  

  Medtag Termos guide till rebuslösning

  Uppdaterad 2003-05-08 Utskriftsvänlig version

  Minsta barn vet vad en rebus är och hur man löser den. Tyvärr är det bara att glömma vad man tror att man vet när man ger sig in på att lösa rallyrebusar; de fungerar nämligen inte som andra rebusar.

  Här handlar det inte i första hand om att associera ord till bilder (även om såna element kan förekomma i en rallyrebus), utan framförallt handlar det om att manupi... mani... manopi..., äsch, fippla med raddor av bokstäver och siffror. Det är nämligen det en rebus normalt är: en sekvens av bokstäver och/eller siffror.

  Genom att transformera sekvensen på olika sätt kommer man så småningom fram till ett namn på en geografisk företeelse på kartbladet. Endast namn som förekommer på själva kartytan, exklusive marginaler, teckenförklaring, etc, är giltiga rebuslösningar. Vidare är samtliga rebuslösningar unika på kartan.

  Mellanslag och bindestreck i rebusen kan fritt läggas till och tas bort, men bestämd form, tempus, numerus och andra böjningsformer ska bevaras genom lösningsstegen.

  Namn som består av flera ord, som "Vreta klosters församling", "Nedre Bosgården" och "Krim anstalt", är endast i sin helhet en giltig rebuslösning.

  Det finns många operationer man kan behöva utföra för att komma fram till lösningen. I princip begränsas de bara av rebuskonstruktörens sjuka, sadistiska fantasi, men man kan ändå för det mesta återföra dem på en av fem grundtyper:

  • Associationsrebus
  • Utbytesrebus
  • I-rebus
  • Sifferrebus
  • Baklängesrebus

  Vi ger några klassiska exempel på varje operation, till större delen hämtade från Öset Luhrings rebushandledning.

  Associationsrebus

  Här gäller det helt enkelt att associera lite lagom krystat. Den här typen av operationer är inte bara tillämplig på vanliga bokstavsrebusar, utan även i de fall rebusen är en ljudsnutt på kassettband eller en mer fysiskt åskådlig sak.

  Rebus Lösning
  SVAMPSTÄLLERISKOMRÅDE
  En påse innehållande gamla batterier visades för rallydeltagarnaGAVEL (Gav el)
  En musikkassett med en snutt av låten "Paint it Black".SVARTMÅLA
  En bild av Jan GuillouRÖDJAN (Tänk politisk åskådning)

  Utbytesrebus

  En eller flera bokstäver byts ut, läggs till, eller tas bort i rebusen. Senare i rebuslösningen måste man göra samma operation igen, men åt andra hållet, så att de modifierade bokstäverna återställs. Om man byter A mot O, måste man alltså senare byta O mot A för att rebuslösningen ska vara korrekt.

  Rebus Lösning
  FÖVMÖGENVIK (fövmögen -> förmögen -> rik -> vik)
  PLANERARSÄTER (planerar -> planterar -> sätter -> säter)
  ALLERADBJÖRKÖ (allerad -> nallerad -> björnkö -> björkö)
  SNIRRENSNIPPEN (snirren -> snorren -> snoppen -> snippen)
  FJIDXENJOXEN (fjidxen -> fridxen -> roxen -> joxen)

  Som kan noteras i det sista exemplet är det viktigt att inte glömma att byta tillbaka när man bytt ut en bokstav.

  I-rebus

  En eller flera bokstäver flyttas, och prepositionen "i" läggs till eller tas bort. Även andra prepositioner, som till exempel "om", "mellan" och "efter" kan förekomma.

  Det där blev inte särskilt begripligt, så vi tar några exempel istället.

  Rebus Lösning
  PESTIRAPADRAPPESTAD (pest i rapad -> rap-pest-ad -> rappestad)
  BRISENSIBIRIEN (baklänges i-omskrivning: brisen -> ris i ben -> sib i rien)
  STTARATSTRATOMTA (sttarat -> strat om ta)
  JÄRNOMVEJÄVERN (järn om ve -> jävern)

  Sifferrebus

  Siffrorna tolkas med hjälp av periodiska systemet, telefonkatalogen, systemkatalogen eller helt enkelt fantasin.

  Rebus Lösning
  926088UNDRA (Periodiska systemet: 92 = U, 60=Nd, 88=Ra)
  51500VID (romerska talsystemet: 5 = V, 1 = I, 500 = D
  20 x 33BACK (20 flaskor à 33 cl är ju en back, ju)

  Baklängesrebus

  Rebusen vänds baklänges, och senare under lösningen vänds den tillbaka. Observera att rebusen måste vändas tillbaka för att lösningen ska vara korrekt.

  Rebus Lösning
  YLBVEREKNÄS (ylbver -> revbly -> sänke -> eknäs)
  MÖRTSAALENA (mörtsaa -> aa ström -> an el -> lena)
  EEEEE4 (eeee -> eeee¹ -> 4e -> e4²)

  ¹ Observera att vi måste börja med att vända rebusen, trots att det inte blir någon skillnad på den.

  ² Annars kan vi inte vända den på slutet.

  Exempelrebusar

  Naturligtvis består rebuslösningar för det mesta av mer än en operation. Vi tar några exempel på mer komplexa rebusar:

  Rebus Lösning
  KKK1010KRIMINALVÅRDSANSTALT (3 kungar och 2 tior -> kåk)
  Inringad födelseannons i Dagens NyheterDUNGEN (unge i DN -> dungen)
  RAD563RÅ (rad563 -> 365 dar -> år -> rå)
  5331BILLA (1335 -> 13 3 5 -> Al Li B (periodiska systemet) -> billa)
  MÅKSÅSEN (måks -> skåm -> skam -> nesa -> neså -> åsen)
  5(mmmmmmmmmmxmmmmmmmmmm)5VARV (V (10 m x 10 m) V -> v ar v)
  GRAMÖLERNITSTOHAGEN (möler i granit -> möbler i granit -> bohag i sten -> ohag i sten -> stohagen)
  NELIPSARNYBORG (nelipsar -> raspilen -> sp i railen -> spira ilen -> gro byn -> nyborg)
  SEROSIKISAKATTSKÄR (seros i kisa -> kisserosa -> kattskär)
  POPERSSPLÅNGNÄS (poperssp -> pop om perss -> pomper i poss -> Pomperipossa -> Långnäsa)
  KÄRRSTADDVIDKASSA (kärrstaddvid -> ärr i kstaddvid -> är rik stadd vid -> kassa)
  CBATiNEST ISBERGET (CBATiNE -> Ti i cbane -> Titan i cbane -> St Isberget)
  INNUFTAHITI (innuf -> funni -> funnit -> hittat -> itt i hat -> itihat -> tahiti)
  O:MRKOLONIOMR (o:mr -> :iomr -> koloniomr)
  LEDDENÖRNANYLAND (leddenörna -> leddehörna -> hyland -> nyland)
  GRUSGREENSANDMOÄNGEN (grusgreen -> grusgrejen -> sandmojängen -> sandmoängen)
  No such file (pagefoot.html).