Swecon

Swecon

På Konfekt 97 i Uppsala kom de församlade fansen fram till att det vore bra om det fanns en årligen återkommande SF-kongress i Sverige. Det beslutades att namnet Swecon (som tidigare använts för tre stora svenska kongresser på 80-talet) passade bra. Vidare diskussioner har förts på den elektroniska mailinglistan sverifandom@lysator.liu.se.

Meningen är att Swecon ska fungera ungefär likadant som den brittiska Eastercon eller världskongressen. Någon kongress varje år utses till årets Swecon, den stora svenska kongressen.

Förslag till stadgar för Swecon:

En Swecon ska