ConFuse 98 hölls den 26-28 juni på Ryds Herrgård i Linköping. Hedersgäst var Paul J. McAuley. Niklas Krog, Jane Routley och Annika Johansson var gäster.
Peter F. Hamilton
Jane Routley

Kongresskommitté:

Hans Persson
Ordförande
Britt-Louise Viklund
Programansvarig
Calle Dybedahl
Elektronisk informatör och hedersgästansvarig
Tommy Persson
Kassör och kongressboksredaktör
Roger Klein
Reklamansvarig och kongressboksassistent
Stina Edelfeldt
Reklammedhjälpare

ConFuse 98 egna websidor finns här.

Material om ConFuse 98:

Kongressboken i elektronisk form.

Transkriberat material

Artiklar om kongressen