ConFuse 93 hölls den 11-13 juni på Ryds Herrgård i Linköping. Hedersgäst var Nancy Kress. Mary Stanton och Börje Crona var gäster.
Nancy Kress
Mary Stanton
Börje Crona

Kongresskommitté:

Andreas Björklind
Ordförande/kassör
Britt-Louise Viklund
Program
Carina Björklind
Reklam och gäster
Hans Persson
Programbok
Jukka Nylund
Film och media

Material om ConFuse 93 (från LSFFs medlemsblad Månblad Alfa).

Kongressboken i elektronisk form.

Transkriberat material

Artiklar om kongressen