[Switch to English text]

Tidslinje 2000-2004

Tidslinjen berättar om Lysators historia. Den tar även med en hel del om andra händelser vid Linköpings universitet och i resten av världen, för att sätta Lysators historia i rätt perspektiv.

Om du har information till tidslinjen, eller misstänker att något i den inte är korrekt, så bör du skicka e-post till bonte.

1960-1969 ~ 1970-1979 ~ 1980-1984 ~ 1985-1989 ~ 1990-1994 ~ 1995-1999 ~ 2000-2004 ~ 2005-2009 ~ 2010-2019

Hela tidslinjen ~ Tidslinjemenyn

2013
September
1/9Anders Haraldsson går i pension och slutar hålla i nybörjarkursen i programmering för d:are, istället tar Peter Dahlenius över och man går över från språket LISP till Python med kurskoden TDDD73. direkt. Brandväggen mellan RydNet och omvärlden utanför Linköpings universitet blir tyvärr kvar.

1995
Februari
25/2Q-husets datorhall städas ordentligt, enligt rapport i Lystring nr 7. Datorerna är nere lördag förmiddag till söndag kväll. Datorer flyttas och kablar rycks loss och sätts dit.

Mars
14/3Lysator har 515 betalande medlemmar enligt Lystring nr 7.

15/3Ny Teknik tillkännager att Lysator har vunnit första pris i deras omröstning om Sveriges bästa WWW-tjänst.

22/3Lysator hämtar enligt Lystring nr 8 fem donerade Silicon Graphics-arbetsstationer (PI 4/20), tillsammans med två DN 4500 och en HP 425T från SAAB Service Partner. Samtliga har färgskärmar, men inga diskar eftersom dessa var hemliga. Datorerna har tiggts av Mats Rundqvist, som också nyligen fixat sex Sun 3/50 och en Sun 386i från Telia Research.

27/3Intel introducerar mikroprocessorn Pentium Pro. Den består av 5,5 millioner transistorer, har 32-bitarsbuss och 4 gigabytes adressrymd (64 terabytes virtuellt). Klockfrekvensen är 150-200 MHz.

Informationsvävarna AB flyttar till Skolgatan 10.

Version 1.2 av Linux-kärnan släpps.

April
8/4De sex första RydNet-användarna på Björnkärrsgatan udda nummer ansluts. Det totala antalet anslutna är nu 84.

14/4Lystring nr 9 låter meddela att Lysator fått nya arbetsstationer: 2 SPARCstation IPC (24 MB RAM, 200 MB disk), 3 SPARCstation IPC (16 MB RAM, 200 MB disk), 2 SPARCstation 1+ (16 MB RAM, 100 MB disk) och 1 SPARCstation 1 (16 MB RAM, 100 MB disk). Samtliga har färgrafikkort, men inga skärmar följer med. Datorerna döps till Kalle, Karin, Karolina, Katarina, Kerstin, Knut, Konstantin och Kristina.

21/4IDA tillåter äntligen sina studenter att kommunicera direkt över Internet utan brandvägg.

Maj
1/5I Lystring nr 10 meddelas att det har flyttats runt lite i Q-huset: Ctrl-C och fikarummet byter plats, så att Ctrl-C numera finns längst mot E++ och fikarummet närmast Lysators lokaler.

I samma Lystring meddelas att Lysator har fått en VAX 6330 med 128 MB RAM samt en IBM RS 6000. Den senare döps till Ibrahim.

18/5I Lystring nr 11 kan den hurtige Lysiten läsa om LysLunk, Lysators joggingaktivitet på tisdagar och torsdagar. Det meddelas också att Projekt Runeberg har bildat en styrgrupp för att leda projektet.

25/5Lysators modem flyttas till Harpenden, en Sun IPC med 12 MB RAM.

RydNet når hundra anslutna användare innan månaden är slut.

Juli
11/7Lysator lämnar 5,1 ton datorskrot till soptippen Gärstadsverken enligt kvittot.

12/7Den nya 34 Mbps-förbindelsen över Atlanten tas i bruk. NORDUnet, det nordiska universitetsdatornätsamarbetet, hyr 24 Mbps medan den kommersiella operatören Tele 2 använder resterande 10 Mbps.

19/7Peter Ekberg skriver det millionte inlägget i LysKOM.

Newsy flyttar till IFM:s nya datorhall i Fysikhuset.

Informationsvävarna AB skaffar fast internetanslutning genom att samarbeta med Transpac och inhysa deras Linköpingscentral.

Augusti
Microsoft släpper Windows 95 med ett stort reklamspektakel.

30/8Jonas S Karlsson presenterar JySKom för omvärlden. JySKom är en korsning mellan en LysKOM-klient och en WWW-server. Tack vare det kan man delta i LysKOM med hjälp av en vanlig WWW-klient.

September
IT-linjen (informationsteknik) startas denna höst. Den mest spännande nyheten är att problembaserad inlärning (PBI) används.

13/9Det första föredraget i Lysators föredragsserie UppLYSning hålls av Per Cederqvist. Han talar om portabel källkod.

23/9Priset för CC och annan läsk hos LysFika höjs till 6 kr/burk.

30/9Alla datorer på RydNet byter IP-adresser, eftersom de gamla adresserna inte längre räcker till. Rydnet har nu 115 anslutna användare.

Informationsvävarna AB släpper första versionen av den fria WWW-servern Spinner.

Novell säljer rättigheterna till Unix och UnixWare till Santa Cruz Operations, SCO.

Oktober
I slutet av oktober kraschar Birkas diskar igen. Nu flyttas NannyMUD till Lysidor, en Sun 4/330 med 48 MB RAM där inga andra system körs.

November
Datasaabs FCPU som konstruerades under 1970-talet av Harold 'Bud' Lawson, används som bevis i en patentstrid mellan UMC och Intel, för att visa att en asynkron mikroprogrammerad centralenhet inte är en ny teknik.

10/11Två VAX-datorer hämtas på Digital i Göteborg. De kommer att bli Prostetnic (ftp.lysator.liu.se) och Wowbagger.

23/11Lysators historieprojekt, som denna tidslinje är en del av, uppstår i modern form när Kent Engström skapar den första versionen av tidslinjen och några kringliggande WWW-sidor.

23/11RydNet har 155 anslutna användare.

27/11På Lysators höstmöte beslutas det bland annat att Lysator ska köpa in lämplig datorrelaterad litteratur för 8192 kronor. Det beslutas också att Rydspulet ska bli ett officiellt projekt med egen budget. Morgan Nilsson utses till ansvarig.

December
1/12De två första RydNetisterna i området Ryd F ansluts. Ännu finns ingen kontakt mellan Ryd F och omvärlden.

15/12Lystring nr 13 rapporterar om öppnandet av RydsPulet, ett rum i studentbostadsområdet Ryd (Rydsvägen 260 längst upp) utrustat med sex arbetsstationer (SPARCstation 1 med 16 MB RAM och 19-tumsskärmar) och en laserskrivare. Pulet är anslutet till omvärlden via RydNet och tillgängligt för alla Lysatormedlemmar. Bilder från Rydspulet: K.G.E. rydspul1 K.G.E. rydspul2

Newsy uppgraderas till Solaris 2.4, DiskSuite 3.0 samt får X GB extra disk. Efter detta fungerar hon väldigt skakigt en tid.

1996
Januari
1/1Projekt Runeberg har spurtat under sex veckor fram till årsskiftet. Anledningen är en lag som ändrar reglerna för upphovsrättsskydd, så att vissa verk som varit fria åter blir skyddade. För att utnyttja en övergångsbestämmelse har frivilliga inom Projekt Runeberg scannat in trettio nya verk, helt eller delvis.

5/1I Lystring nr 14 kan man läsa att Lysator har fått en ny dator, Prostetnic. Det är en VAX 6520 med 192 MB RAM som kör Ultrix 4.4. Maskinen kommer att användas som FTP-server, eftersom det finns mängder av disk att koppla till den. Lysator har även fått en VAX 6420, som kommer att döpas till Wowbagger.

5/1Sun Microsystems AB donerar en SPARCserver 1000 till Lysator, för användning som WWW-server. Servern, som döps till Hanna, är utrustad med 4 SuperSPARC 51-CPU:er, 128 MB RAM, 4 st 515 MB-diskar, 1 CDROM-drive, 1 DAT-bandstation samt totalt 4 st SCSI-kontrollers och 4 st ethernetportar. Mats Rundqvist har fixat denna donation genom ihärdigt arbete. Se Lystring nr 15.

10/1Fjärilen, Stångåstadens och universitetes nät i området Fjärilen får fiberanslutning till omvärlden. RydNet väntar fortfarande på att få sin fiberanslutning.

12/1RydNet för samtal med Stångåstaden angående deras och universitets kommande nätsatsning i Ryd. Med viss lättnad konstaterar vi att Stångåstaden vill ha en ordentlig teknisk lösning: TP-kabel klass 5 till lägenheterna och fiber mellan husen. Mindre glädjande är att Stångåstaden kräver stopp för utbyggnaden av RydNet i Ryd F. I Ryd E kommer RydNet att finnas kvar under en övergångsperiod, tills vi själva tröttnar på det.

19/1En ny Newsy hämtas hos Sun kl 14:45. Maskinen är en Sun 4/690 (1 st 41CPU) med 512 MB RAM, Solaris 2.5 och DiskSuite 4.0. Efter att installationen är klar hon perfekt igen. Se Lystring nr 16.

Februari
1/2RydNet har 180 anslutna användare enligt Lystring nr 16.

14/2Samarbetsorganet för Linköpings studentkårer, LUST, har på styrelsemötena 6/2 och 14/2 tagit beslut om domännamn för studentorganisationer och studentbostadsnät, efter att UNIT bett dem besluta om detta. Se beslutstexten.

19/2Lystring nr 17 rapporterar om omfattande omstuvningar i Lysators datorbestånd.

27/2RydNet kopplas in till studentfiberringen, som bland annat har en kopplingspunkt i RydNets lokal på Björnkärrsgatan 4. Trafik till och från RydNet går nu via FDDI (100 Mbps) istället för radiolänkbrygga (512 kbps) som tidigare.

Mars
14/3Version 0.39 av LysKOMs Emacs Lisp-klient släpps.

15/3Lystring nr 19 rapporterar att Lysators jukebox nu klarar stereoljud i CD-kvalitet genom ett invecklat system utvecklat av Lysators hackers. Dessutom är Projekt Runebergs utgåva av 1917 års svenska Bibel klar.

19/3Stångåstadens VD Bengt-Arne Trygg och universitetets rektor Anders Flodström skriver under ett avtal om nätutbyggnad i Ryd. Drygt 1800 studentlägenheter i område 92 (Ryd E) kommer att kopplas in i nätet som ska stå klart till den 1 november i år. Det nya nätet kommer att existera parallellt med Lysators RydNet.

20/3UppLYSning Debatt om yttrandefrihet och ansvar i elektroniska media samlar sju debattörer från LiU och en från Östgötacorrespondenten. Ett hundratal deltagare i sal C4 lyssnar och deltar i debatten.

April
Lysator kommer på andra plats i den ideella klassen i Ny Tekniks WWW-omröstning.

Maj
Projekt Runeberg får stöd från Linköpings universitetsbibliotek, IDA och ISY samt IT-rådet. Stödet består av en deltidsanställning för en redaktör, tillgång till en lokal på biblioteket samt viss datorutrustning.

1/5Thomas Abrahamssons fantasygalleri Lothlorien öppnas.

9/5Lysator är värd för den första svenska presentationen av datorn BeBox och operativsystemet Be OS.

15/5De första RydNet-användarna i området Ryd F får kontakt med omvärden när radiolänken som tidigare satt på universitetsområdet nu sitter i Ryd F. RydNet har nu totalt 217 anslutna användare.

17/5Lystring nr 21 kan bland annat berätta att Lysator kommer att få en datorhall i FOA-huset, tack vare ekonomiskt stöd från universitetet.

20/5Läsårets sista UppLYSning hålls av Ture Pålsson, som pratar om raytracing. Under läsåret har sammanlagt tjugofyra UppLYSningar hållits.

Juni
7/6Lystring nr 22 meddelar att Lysator äntligen skaffat de böcker som det beslutades om på höstmötet 1995. De 8256 kronorna räckte till 25 intressanta böcker med sammanlagt 14177 sidor.

7/6Lysator står för tredje gången som värd för NUCCC, som detta år hålls den 7-9 juni i Linköping.

23/6Nintendo lanserar spelkonsolen Nintendo 64 i Japan.

Mot slutet av månaden flyttar Lysator alla servrar till den nya datorhallen (FOO-hallen) i FOA-huset. Se bild 1, bild 2, bild 3, bild 4, bild 5, bild 6, bild 7 och bild 8.

Informationsvävarna AB inför fri Coca-cola för de anställda.

Version 2.0 av Linux-kärnan släpps.

Juli
25/7Lars Willför skriver det 1500000:e inlägget i LysKOM.

September
Informationsvävarnas WWW-server byter namn från Spinner till Roxen, i samband med introduktionen av den kommersiella produkten. Dessutom byter man namn på språket uLPC till Pike. Lysiterna hubba, grubba, cardeci, mast och marcus var med och hjälpte till med att utveckla språket för informationvävarna.

11/9Andra säsongen av Lysators föredragsserie UppLYSning börjar.

Oktober
1/10Lysators FDDI-nät (100 Mbps) mellan FOO-hallen och Q-huset tas i drift när vår Cisco Catalyst levereras.

5/10Seymour Cray avlider i en ålder av 71 år. Seymour Cray är känd för tidig användning av transistorer i datorer och för Cray-superdatorerna.

16/10Lysator får besked från Akademiska Hus om att hyreskontraktet för Q-huset (där Lysator, Ctrl-C och Admittansen bor) sägs upp från och med 30 juni 1997.

November
1/11Toshiba lanserar DVD-skivan i Japan fredag 1 november.

5/11SUBnet, Stångåstadens och universitets datornät i Ryd, invigs. Nätet består av nästan 1900 uttag, 120 km TP-kabel, 3.5 km fiberkabel, 2 switchar och 86 hubbar. Redan vid invigningen har man 250 anslutna.

8/11I samband med att SUBnet får riktiga IP-adresser utan brandvägg, så får RydNet också det.

28/11FOO-hallen, Lysators datorhall i FOA-huset, invigs av prorektor Ulf Henriksson. Efter en visning av datorhallen och Q-huset för gästerna avslutas kvällen med en bankett på Herrgår'n.

1997
Miguel de Icaza startar projektet GNOME.

Januari
9/1Lysator får ett brev från en advokat som representerar Playboy Enterprices, Inc. Anledningen är att en medlem lagt upp Playboy-bilder på sin privata WWW-sida.

Februari
En ny sagoserver, omskriven från grunden, begår premiär på adressen automaton@lysator.liu.se. Den nya servern genererar samma sorts svenska sagor och dikter som gamla servern, men har även en engelsk reportoar: dikter och akademiska ekonomi-uppsatser.

7/2Ericsson Saab Avionics donerar en IBM RS/6000-950 som döps till hal. Innan datorn kommer till Lysator har den bland annat använts för att räkna hållfasthet på saker till JAS 39 Gripen. Som vanligt när försvarsindustrin donerar datorer så medföljer inga diskar.

22/2Lysator tvingas på grund av byggarbeten i FOO-hallen att stänga av nästan alla datorer under två veckor från och med detta datum.

27/2Spelet Stellar Crisis Mk II, skrivet enbart av Lysiter, ser dagens ljus.

Mars
1/3Nintendo lanserar spelkonsolen Nintendo 64 i Europa.

April
1/4Leif Stenssons sagoserver utnyttjas i Projekt Runebergs aprilskämt.

Elaka crackinganfall på LiU-nätet gör att Lysator inför en strängare säkerhetspolicy och stänger möjligheten att logga in utifrån med protokoll som sänder lösenord i klartext.

Juni
Den gamla filstrukturen på lysators unix-system kastas raskt ut genom fönstret och ersätts i ett slag och under stor förvirring med LLL: New World Order.

T-shirt med texten Lysator
7/6Lysator ordnar grillfest utanför Q.

Augusti
13/8Lysator och Ctrl-C håller ett gemensamt styrelsemöte där det beslutas att föreningarna ska verka för ett samgående.

31/8Desillusionerad av ett misslyckat försök att få igång modules (se http://www.modules.org) på en av Lysators datorer startar Per Cederqvist cmod-projektet.

31/8Andreas Hedin släpar hem en hel bunt halvgamla vaxar från Telia Research. Lysator vill inte ha dem, men det vill Ctrl-c, så de får dem.

September
4/9Några lysiter åker på hämtresa till stockholm. På NADA får vi bland annat två Sun 4/490. Ericsson ger oss en massa mumsiga färgskärmar, och slutligen hälsas Sun på. De passar på att donera en klump arbetsstationer och skärmar som gör att vi i ett slag kan uppgradera alla sun-arbetsstationer i Q.

10/9Tredje säsongen av Lysators föredragsserie UppLYSning börjar. Kvällens UppLYSNING är den fyrtiofemte som ordnas.

16/9Version 0.45 av LysKOMs Emacs Lisp-klient släpps.

November
6/11JySKom är tillbaka efter en stunds icke-existens. Jonas S Karlsson har hackat så att den fungerar med Perl5.

28/11JySKom kan nu nås på addressen http://JySKom.lysator.liu.se/

December
16/12Avtal skrivs mellan Ctrl-C och Lysator om att Ctrl-C ska flytta sina datorer från datorhallen i Q till FOO-hallen.

29/12Ctrl-C flyttar ut ur datorhallen i Q och flyttar in på lånad plats i FOO-hallen. Någon vecka senare rensas den mesta bråten ut ur Q-datorhallen i hopp om att den ska kunna inredas till PUL.

1998
Januari
18/1Strax efter nyår får ceder för sig att portera cmod till en Riktigt Gammal Dator, så han bär upp Ingrid ur Pul 17 till Q-huset. Efter diverse byten och transplantationer bland annat från en annan ABC 1600 donerad av Jan Danielsson kommer Ingrid igång denna dag.

Februari
16/2Version 1.0 av cmod (en modules-klon skriven i C av Per Cederqvist släpps. Bland de supportade operativsystemen märks särskilt ABCenix 5.18.

Mars
27 - 29 mars firade Lysator 25-årsjubileum med en massa aktiviteter.

Juli
Version 1.0 av skrivbordsmiljön KDE släpps.

1999
Januari
4/1Intel släpper två Celeronprocessorer med klockfrekvenserna 366MHz respektive 400MHz.

11/1Intel meddelar att nästa generation Pentiumprocessorer kommer att heta Pentium III. Samtidigt med Pentium III släpper de Xeon-processorn.

25/1Version 2.2 av Linux-kärnan släpps.

Februari
Linux- och BSD-användare går tillsammans i Windows Refund Day till Microsoft och begär att få tillbaka pengarna för oanvända Windowslicenser som bundlats med datorer som de köpt.

September
1/91 september lades RydNet ner med en gravölsfest med sittning på Ryds Herrgård. Efter sittningen gick en liten patrull upp till nätverkscentrum på Björnkärrsgatan 4 och kopplade bort RydNets fiberanslutning till universitetet.

Oktober
Intel lanserar de första Pentium III-processorerna som klockas i 700MHz och uppåt.

5/10Apple Computer börjar sälja de nya Imac-datorerna.

13/10Version 0.45.2 av LysKOMs Emacs Lisp-klient släpps.

22/10Apple Computer lanserar Mac OS 9.

November
Sourceforge startar. Lanseringen sker dock först i Januari 2000.

5/11I antitrusträttegången mot Microsoft tillkännager distriktsdomare Thomas Penfield Jackson sitt beslut att Microsoft är ett monopol.

2000
Januari
19/1Transmeta avslöjar efter fyra års hemlighetsmakeri processorn Crusoe.

22/1Lysator avvecklar Rydspulet lördag 22 Januari.

Februari
17/2Microsoft börjar sälja Windows 2000.

Mars
4/3Sony lanserar spelkonsolen Playstation 2 i Japan.

6/3AMD släpper en 1GHz Athlon.

8/3Intel släpper en 1GHz Pentium III.

April
Andrew Tanenbaum släpper Minix under BSD-licensen.

Maj
18/5Då föregående inspektor, Tord-Jöran Hallberg, har gått i pension väljer vårmötet Robert Forchheimer, ISY, till ny inspektor.

Juni
7/6Distriktsdomaren Thomas Penfield Jackson beordrar, i antitrusträttegången, att Microsoft ska delas upp i två delar, en del för operativsystem och en del för applikationer.

September
2/9Version 0.46 av LysKOMs Emacs Lisp-klient släpps.

13/9Vid Apple Expo i Paris släpper Apple en betaversion av Mac OS X.

Oktober
IFM lånar ut en Cray Y/MP-EL till Lysator. Datorn får namnet Nobel.

November
20/11Intel släpper Pentium 4 som klockas i 1.4GHz och 1.5 GHz.

24/11Sony lanserar spelkonsolen Playstation 2 i Europa.

2001
Januari
4/1Version 2.4 av Linux-kärnan släpps.

6/1Lysator får besked från akademiska hus om att Q-huset ska bort och vara utrymt före den 1/1 2002.

Maj
1/51 Maj köper Lysator in datorn Lenin som ska agera ny webbserver. Den inköpta datorn blev en Dual 850 Mhz Pentium III med 1 GB minne körandes Solaris 8.

21/5Apple Computer börjar sälja nya datorer med Mac OS X.

September
14/9Nintendo lanserar spelkonsolen GameCube i Japan.

Oktober
1/10Sajten susning.nu Lanseras av Lars Aronsson.

25/10Microsoft lanserar Windows XP.

November
15/11Microsoft lanserar sin spelkonsol Xbox i USA. Senare i mars 2002 lanseras den i Europa.

2002
Januari
PELAB tog över ansvaret för underhållningen av lysitgrundade språket Pike. (månad i datum är osäker)

Mars
Microsoft lanserar spelkonsolen Xbox i Europa.

September
8/9Version 0.47 av LysKOMs Emacs Lisp-klient släpps.

Oktober
10/10Lysators höstmöte tog beslut om att namnet på den nya lokalen ska vara ~ (tilde). Jonas Olsson berättade att lokalen står färdig, så när som på soffan och soffbordet, samt att en slutbesiktning. Hederstiteln Lysatorhjälte instiftades på höstmötet. Styrelsen informerade om att Q-huset inte längre existerar.

18/10Styrelsen beslutade på styrelsemötet att låta lokalgruppen köpa in en förstärkare och högtalare för en summa av högst 6500 kr till ~ (tilde).

23/10Version 0.47.1 av LysKOMs Emacs Lisp-klient släpps.

2003
April
8/4Inlägg nr 10000000 skrivs i LysKOM.

Maj
18/5Zita Mol ordnar LysKOM-fest i Rydsskogen med lekar och grillning.

Juni
29/6Projekt Runeberg kommit upp i 100.000 faksimilsidor. Projektet grundades 1992 men det var först 1998 som vi började lägga upp digitala faksimilutgåvor på allvar.

November
27/11Lysator har fått en bandrobot av en modell som är större än den nuvarande.

December
17/12Version 2.6 av Linux-kärnan släpps.

2004
Februari
1/2På grund av diskhaveri på datorn Lenin flyttas webbservern till datorn Sherman.

Oktober
Lysator får Ultra-10:or och ersätter de gamla Ultra-30 som finns i ~.

Nästa avsnitt: 2005-2009