Mikrodatorn Lys-16

[Switch to English text]

Mikrodatorn Lys-16 konstruerades och byggdes under 1970-talet av Lysatormedlemmar i nära samarbete med en av universitetets institutioner (ISY). Med 16-bitars ordlängd var datorn avancerad för sin tid.

Tills någon skriver en bättre presentation här, så får du hålla tillgodo med Mikael Pääbos GARB-artikel, Lys-16-notiserna i